XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTekstil Atık Sularında Enzimatik Tepkime Kinetiğinin Doğrusallaştırılması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Oğuz Akpolat
Org: Muğla Üniversitesi
Country: TR
E-mail: oakpolat_AT_mu.edu.tr

Yazar 2
Name: Hakan Ayhan
Org: Biochemist@Bioengeneer
Country: TR
E-mail: hayhan48_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Fatma Ayhan
Org: Muğla Üniversitesi
Country: TR
E-mail: fayhan_AT_mu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)oakpolat_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerEnzim immobilizasyonu, Atıksu, renk giderimi, kinetik
ÖzetTekstil sektöründe ham pamuğa ilk olarak uygulanan ağartma işlemi yapısında bulunan doğal renk pigmentlerinin hidrojen peroksit kullanılarak uzaklaştırılması olup, kalan hidrojen peroksit ise yıkamayla uzaklaştırılmaktadır. Ortamda kalan peroksit ise çevre açısından zararlı olacağından serbest olarak teknik peroksidaz (katalaz) ile enzimatik bir tepkimeyle su ve oksijene dönüştürülür. Ancak sulu ortamda gerçekleştirilen katalizör olarak ortama doğrudan katılan serbest enzimin aktivitesini kaybetmeden ekonomik olarak geri kazanımı mümkün değildir. Bunun çözümü de kullanılan katalaz enziminin taşıyıcısız olarak immobilize edilerek agregat formunda ortama eklenmesidir. Bu çalışmanın amacıda taşıyıcısız katalaz enziminin immobilizasyon çalışmaları kapsamında, enzimin kimyasal yolla agregatlarını oluşturmak ve sentezlenen bu agregat enzim sistemlerini peroksit indigenmesi için sürekli sistemlerde sabit yataklı bir reaktöre yerleştirilerek, bu reaktör içerisinde indirgenme reaksiyonuna ilişkin kinetik parametreleri saptamaktır. Yapılan çalışma sonucunda yararlanılan enzimatik reaksiyonun kinetik parametrelerinin ifade edildiği hız denklemi doğrusallaştırılmış ve önerilen üç model için hesaplama algoritması yazılmış ve bu algoritmalar yardımıyla kinetic sabitler hesaplanmıştır.
Başlıklar e-çevre, e-atık, Yeşil BT
Temel Bilimlerde Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC