XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSanal Ortamda Nesnelerin Haptic Kol ile Manipülasyonu
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Alpaslan Duysak
Org: Dumlupınar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aduysak_AT_dpu.edu.tr

Yazar 2
Name: Sevcan Aytekin
Org: Dumlupınar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: saytekin_AT_dpu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)sevcan.aytekin_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerSanal Ortam, 3B Modelleme, Kütle Yay Sistemi, Haptic Kol
ÖzetBilişim teknolojileri gündelik hayatımıza her geçen gün daha fazla nüfuz etmekte ve kullanım alanları genişlemektedir. Eğitim, sağlık, ulaşım, ekonomi ve eğlence gibi birçok alandaki ihtiyaçlar yazılım teknolojileri ile karşılanabilir hale gelmiştir. Fiziki çevre ve şartlarının bilgisayar ortamında Üç Boyutlu (3B) olarak simüle edilmesi hızla artarak yaygınlaşmıştır. Gerçek ortamların ve uygulamaların eğitim veya test için sanal ortamda 3B olarak simüle edilmesi, gerçek hayattaki uygulamaları kolaylaştırdığı birçok araştırmada görülmektedir. Bu çalışmada nesnelerin 3B olarak nasıl modellenecekleri, elde edilen modellerin sanal ortamda nasıl manipüle edilecekleri ve interaktif olarak fare ve haptic kolun kullanımı incelenmiştir. Modeller 3Dmax programı ile oluşturulmuş ve OpenGL ortamına taşınmıştır. Sanal dünya ve interaktif etkileşim OpenGL ile gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen sanal ortam programı modellerin ağ yapısının Kütle-Yay sistemleri (Mass-Spring Systems) ile modellenmesine olanak vermektedir. Böylece cisimler haptic kol ile hem manipüle (döndürme ve öteleme) hem de deformasyona tabi tutulabilmektedirler. Bu çalışma ile elde edilen sanal ortam programı deformasyon simülasyonu için ve eğitim programları (nesne öğrenimi gibi) için kullanılabilecektir.
Başlıklar Yazılım Geliştirme Ortamları
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC