XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYeni Nesil Teknolojilerin İnternet Uygulamalarına Etkisi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Rifat ÇÖLKESEN
Org: Papatya Yayıncılık Eğitim AŞ
Country: TR
E-mail: rifat_AT_colkesen.com

Yazar 2
Name: Cengiz UĞURKAYA
Org: Post-Edu Enstitüsü
Country: TR
E-mail: admin_AT_papatya.gen.tr
Diğer Yazar(lar)admin_AT_papatya.gen.tr
Anahtar KelimelerTCP/IP, IPv6, İnternet Uygulamları, bilgisayar ağları, İnternet Teknolojisi, Yeni Nesil İnternet
ÖzetBilgisayar ağları ve İnternet tekniği hem çok basit hem de çok karmaşık bir konudur. Eğer bir ofis içerisinde ağ oluşturulmak isteniyorsa bu basit bir iştir; çünkü birçok bağlantı zaten tak-çalıştır özelliğindedir ve kolayca gerçekleştirilir. Ancak, komple bir ağ oluşturulacaksa ve aynı anda hem ses, hem görüntü hem de veri aktarılacaksa ve hizmet kalitesi bekleniyorsa bilgisayar ağları karmaşık bir konudur ve uzman olmayı gerektirir. Bilgisayar ağları konusunda gelişmeler devam etmektedir. Kablosuz ağlar karşımıza ses konuşmasında cep telefonu olarak, ev-ofis ihtiyacımızda diz-üstü bilgisayarlarımızın ağa erişimi için öne çıkmaktadır. Yeni nesil İnternet yönlendirme protokolü IPv6, kişisel ve ailesel alan ağlarının ortaya çıkması ağ uygulamalarını da değiştirmektedir. Bilgisayar ağı, doğal olarak bilgisayar haberleşmesini de kapsar; onu zaman zaman bir altyapı bileşeni olarak kullanır. Bilgisayar ağı, adı üzerinde birçok sistemden oluşan ağ üzerinden iki uç sistemin karşılıklı olarak "ortak süreçler yürütülebilmesini" sağlar. Bünyesinde onlarca protokol ve standart barındırır; bilgisayar ağında hemen herşeyin birer standardı vardır. İnternet teknolojisi, "bilgisayar ağının bir çeşit uygulamasıdır" denilebilir; TCP/IP protokol kümesine dayalı bir bilgisayar ağı uygulamasıdır. TCP/IP protokol kümesi kullanıcı/sunucu mimarisine sahip olup hem uygulamalar için hem de veri parçalarının sağlıklı bir şekilde aktarılması için protokollere sahiptir. TCP/IP her geçen gün yeni yeni standart ve protokol tanımlanarak genişlemektedir. İnternet mühendisliği disiplini de TCP/IP konusunda araştırma, geliştirme ve bütünleştirme ile ilgili alanlarda çalışmaktadır ve yeni yeni tanımlamalar yapılmaktadır. Sonuçta, bilgisayar teknolojisindeki her yeni gelişme onun kullanımını daha da arttırmış ve beklentileri hızla çeşitlendirmiştir; bunlardan birisi de tabi ki İnternet ve bilgisayar ağlarıdır. Artık ağ bağlantısı olmayan bir bilgisayar düşünmek bile olası değildir; "bilgisayar ağları yerel kaynakları küresel kaynaklara dönüştüren mükemmel bir mekanizmadır". Yeni nesil yönlendirme protokolü olan IPv6, sonuçta bir yönlendirme katmanı protokolüdür. Bu katman TCP/IP protokol kümesinin ikinci katmanıdır; bu protokol ile oluşan değişiklikler dördüncü katmanda bulunan uygulama protokollerine nasıl yansıyacaktır? Başka bir açıdan, IPv6 ile gelen değişiklikler kullanıcılara ve uygulama programlarına nasıl yansıyacaktır. Bunun görülebilmesi için tabii ki herşeyden önce IPv4 iyi bilinmelidir, daha sonra IPv6?nın ek-başlık yapısı, adresleme yapısı incelenmelidir. Yüzeysel olarak bakıldığında veya fazla anlaşılmadığı durumlarda IPv6?nın sanki fazla bir getirisi olmayacağı düşünülebilir. Ancak, teknik açıdan derinlemesine incelendiğinde birçok şeyin değiştiği açıkça görülür. Bu çalışmada altyapı gelişmelerine bağlı olarak İnternet uygulamalarında ne gibi yenilikler olacağı öngörülerek, hangi tür uygulamaların gündeme geleceği ele alınmıştır.
Başlıklar Yeni Internet Teknolojileri
Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC