XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkGiyilebilir EKG Uygulaması ve Kullanılabilir Kablosuz İletişim
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Gül Fatma TÜRKER
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: gft_48_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Akif KUTLU
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: akutlu_AT_sdu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)akutlu_AT_sdu.edu.tr
Anahtar KelimelerTele-Tıp, Giyilebilir EKG, Kablosuz iletişim, Kablosuz Teknolojiler.
ÖzetGiyilebilir EKG Uygulaması ve Kullanılabilir Kablosuz İletişim Teknolojilerinin Karşılaştırılması Özet: Günümüz bilgi çağında, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler her alanda olduğu gibi sağlık alanında da zaman ve mekan kavramı olmadan ihtiyaçların hızlı bir şekilde karşılanmasını hedeflemektedir. Tele-tıp alanında uzaktan sağlık izleme sistemleri hastaların sürekli takibini gerektiren durumlarda hareket özgürlüğü sağlayan kablosuz sistemleri desteklemektedir. Bu amaçla bu çalışmada, hayati önem taşıyan taşınabilir-giyilebilir EKG cihazı tasarımı ve uygulaması gerçekleştirilmiştir. Kablosuz iletişim teknolojilerinin yetenekleri EKG cihazları ile birleştirildiğinde sağlık hizmetlerine getirebileceği kolaylıklar ve yenilikler incelenmiştir. Kablosuz teknolojilerin her birinin özellikleri araştırılarak uygulanabilirliği mesafe açısından değerlendirilmiştir. En önemlisi karşılaştırılan bu teknolojilerin hasta üzerinde oluşturabileceği zararlara değinilmiştir. Kablosuz iletişim teknolojilerinin mesafe ve hastanın hassasiyeti düşünülerek katkı sağlaması gerektiği ortaya koyulmuştur.
Başlıklar İnternet ve Medikal Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC