XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBoğuculuk Metriğinin Türkiye Yapı Sektörüne Olası Stratejik Etkileri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: R. Haluk KUL
Org: TC Beykent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hkul_AT_beykent.edu.tr
Diğer Yazar(lar)haluk.kul_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerŞehir ve Bölge Planlama, Bilişim Sistemi, Boğuculuk, Stratejik Planlama
Özet oğuculuk Metriğinin Türkiye Yapı Sektörüne Olası Stratejik Etkileri Şehir ve Bölge Planlama konusunda daha önceden kullanılması önerilen "Boğuculuk" kavramının şehir ve bölge planlama esasları dahilinde kullanılması durumunda Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden olan "Yapı sektörü" etkilenecektir. Ancak bu etkilenme aslında Türkiye'nin dinamiğini meydana getiren girişimcilik ve yatırım yapma konusunda da değişimlere yol açacaktır. Bu bağlamda bu çalışmada boğuculuk kavramı göz önüne alınarak yapılacak bir şehirleşme politikasının Türkiye'ye orta ve uzun vadede etkisi değerlendirilecek ve olası bilişim sistemleri için bazı ön tasarımlar tartışmaya açılacaktır.
Başlıklar İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC