XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAğ Güvenliği Yaşam Döngüsü
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Önder Şahinaslan
Org: Maltepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: onder_AT_maltepe.edu.tr

Yazar 2
Name: Mesut Razbonyalı
Org: Okan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mesut.razbonyali_AT_okan.edu.tr

Yazar 3
Name: Ender Şahinaslan
Org: Bankasya
Country: TR
E-mail: ender.sahinaslan_AT_bankasya.com.tr
Diğer Yazar(lar)obimsa_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerAğ Güvenliği, İzleme, Denetim ve Raporlama
ÖzetGelişen ve küreselleşen insan yaşamında, doğru bilgiye doğru zamanda ve güvenle ulaşılabilmelidir. Ağ ve internet bağlantısı yeni nesil teknolojilerinde aranan özelliklerin başın da gelmektedir. Kablolu ve kablosuz bağlantı şekillerindeki hızlı büyüme farklı güvenlik seviyesinde ki ürünlerin kullanımını gerektirmektedir. Bilginin hedefle kaynak arasında aktarımı sırasında, geçtiği her bir düğüm noktası ve sunucu protokolleri toplam ağ güvenlik riskini doğrudan etkiler. Kurumlar veya bireylerin ağ üzerindeki veri iletimi ve etkileşimi doğrultusunda arada kullanıldıkları güvenlik araçları, kritik risk değeri ve kendi içinde uyguladıkları güvenlik politikaları özelleşebilir. Ancak dünyada kabul görmüş standartlara dayalı bir ağ güvenliğinde izlenilebilecek süreçler bir yaşam döngüsü oluşturmalıdır[1]. Bu çalışmada, ağ güvenliğini yaşayan ve sürekli gelişen bir döngü olarak tasarlanmıştır. Döngüde olması gereken başlıklar belirtilmiş ve bunlara ait belli dönemlerde yapılması gereken güvenlik testinin şekli özetle anlatılmıştır.
Başlıklar Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Kurumsal İnternet Politikaları
Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC