XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBina Çelik Donatısının Sinyal İletiminde Kullanımının Akıllı Yapı İletişim Sistemleri Üzerine Uygulanabilirliği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hanefi ÇINAR
Org: Bitlis Eren Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hcinar_AT_beu.edu.tr

Yazar 2
Name: Musa ÇIBUK
Org: Bitlis Eren Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mcibuk_AT_beu.edu.tr

Yazar 3
Name: Engin AVCI
Org: Fırat Üniversitesi
Country: TR
E-mail: enginavci_AT_firat.edu.tr
Diğer Yazar(lar)haneficinar_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerAkıllı Ev, Çelik Donatı, Akıllı Yapı, Sinyal iletimi
ÖzetAkıllı bina, akıllı yapı veya akıllı ev kavramları günümüzde bina endüstrisinin popüler konuları haline gelmeye başlamıştır. Akıllı evler bir merkezden kontrol edilebilen, birbirleriyle haberleşebilen, ilişki kurabilen yapılardır. Bu sayede ev sakinlerine, daha tasarruflu, daha güvenli, daha konforlu, ihtiyaçlara cevap verebilen ve hayatı kolaylaştıran bir yaşam sunan evleri akıllı evler olarak tanımlamak mümkündür. Günümüzde, ev ve iş yaşantısını kolaylaştırmak ve günlük hayattaki faaliyetleri daha kolay yapabilmek için teknoloji daha fazla kullanılır hale gelmiştir. Gelişen teknolojiye bağlı olarak, işlerin gerçekleştirilme süresi de kısalmış ve işlemlerin yerine getirilmesi daha kolay hale gelmiştir. Günümüzde otomasyon alanında çok önemli uygulamalar gerçekleştirilmekte olup, evlerde kullanılan cihazların kontrol edilebilmesi için tasarlanan sistemler akıllı bina otomasyon sistemlerini ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda akıllı evlerde kullanılan iletişim biçimleri de farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar dolayısı ile sistemlerin avantajları ve dezavantajları da söz konusudur. İletişim biçimleri incelendiğinde bina çelik donatısının sinyal iletiminde kullanılabilirliği konusu yeni bir bakış açısı olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada çelik donatının sinyal iletiminde kullanımının akıllı bina üzerindeki uygulanabilirliği incelenmiş olup olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Sistemin akıllı evlerdeki iletişim sistemlerinin altyapısında kullanılabileceği öngörülmektedir.
Başlıklar Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
Mekansal Bilişim
Wifi, WiMax, Mesh Ağları
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC