XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkOTP Tabanlı DNA Şifreleme Yöntemi
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mir Mohammad Reza ALAVI MILANI
Org: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: milani_AT_ktu.edu.tr

Yazar 2
Name: Hüseyin PEHLİVAN
Org: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: pehlivan_AT_ktu.edu.tr

Yazar 3
Name: Sahereh HOSEİN POUR
Org: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hoseinpour_AT_ktu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)m_alavi_milany_AT_yahoo.com
Anahtar KelimelerŞifreleme, Lojistik Harita, Rasgele , DNA , OTP , DNA_OTP
ÖzetGünümüz bilgisayar destekli şifreleme teknikleri oldukça yüksek düzeyli bilgi gerektiren karmaşık güvenlik önlemleriyle yoğrulmuştur. Ancak, öncekilerden daha güvenli olduğu sanılan her bir yeni tekniğin zaman içerisinde başka güvenlik açıklarının bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Genel olarak herhangi bir şifreleme yönteminin kırılamaz olmadığını, sonlu bir süre sonunda şifresinin çözülebileceğini söyleyebiliriz. Şifreleme güvenliğini artırmada DNA kavramlarını kullanan yöntemlerin sayısı hızla artmaktadır; bazı şifreleme yöntemleri DNA kavramlarının biyolojik özelliklerinden, bazıları da modellemesinden yararlanırlar. Bu çalışmada, lojistik haritanın rastgele özelliklerinden yararlanılarak oluşturulan bir DNA_OTP dizisi yardımıyla bir DNA şifreleme yöntemi geliştirilmiştir. Lojistik haritadan oluşan sayıların rasgele özellikli ve anahtardan üretilen başlangıç değerine duyarlı olması önerilen algoritmanın güvenliğini yükseltir.
Başlıklar Kriptoloji ve E-imza
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC