XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSıvılaşma Analizlerinin VBA Kullanılarak Yapılması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Burak YEŞİL
Org: Düzce Üniversitesi
Country: TR
E-mail: burakyesil06_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Devrim ALKAYA
Org: Pamukkale Üniversitesi
Country: TR
E-mail: devrimalkaya_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)devrimalkaya_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerProgramlama, Sıvılaşma, VBA,
ÖzetSıvılaşma, deprem gibi dinamik etkilere maruz kalan kohezyonsuz zeminin kayma mukavemetinin hızlı bir şekilde kaybolmasıdır. Bir diğer ifade ile suya doygun kohezyonsuz zeminlerde boşluk suyu artışına bağlı olarak efektif gerilmelerin azalması sonucunda zeminin mukavemetini kaybetmesidir. Ülkemizde meydana gelen geçmiş depremler 1998 Ceyhan ve 1999 Adapazarı depremlerinde zeminde oluşan sıvılaşmaya bağlı yapısal hasarlar ve meydana gelen can kayıpları konunun önemini küçümsenemeyecek boyutta olduğunu ortaya koymaktadır. Sıvılaşma olgusunun bilinmesi ve tanımlanabilmesi yanında mühendislik açısından riskin belirlenmesi amacıyla yapılan sıvılaşma analizlerinde doğru bilgilerin elde edilmesi ve uygun analiz yönteminin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Zeminin özellikle sadece tane boyu açısından sıvılaşabilir nitelikte olması, yeraltı suyu durumu ve derinliği, sıvılaşabilir tabakanın kalınlığı, yüzeye olan mesafesi, zeminin ince tane oranı ve sıvılaşmayı meydana getirebilecek depremin büyüklü¬ğü analiz sonucunu doğrudan etkileyen tüm parametreleri göz önüne alarak, zeminlerde sıvılaşmayı meydana getiren faktörler incelenmiş ve sıvılaşma analizlerinin hızlı ve doğru yapılabilmesi için bilgisayar programı üretilmiştir.
Başlıklar İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC