XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkOkullardaki Teknoloji Kullanımı ile Beşeri Altyapı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Demet Cengiz
Org: Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Country: TR
E-mail: cengizdemet_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)5054012521
Anahtar KelimelerBilişim Teknolojileri, K12, Eğitim, Öğrenme, Fatih Projesi, Bilişsel, Bellek.
ÖzetTeknolojinin, hızla ilerlediği ve hayatın her alanında bir gereksinim haline geldiği gerçeği ile karşı karşıya olduğumuz bu dönemde eğitimde teknolojinin kullanılmama seçeneği düşünülemez. Bilişim teknolojileri eğitimde kaliteyi yükseltecek en önemli unsurların başında gelmektedir. Bu unsurun en etkin bir biçimde kullanılabilmesi için eğitimin içeriğinin iyi düzenlenmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde eğitim kalitesini yükseltecek olan bilişim teknolojileri kullanımı katkı sağlamak yerine sorunlara bile neden olabilir. Eğitimin beşeri kısmındaki (öğretmen, öğrenci, idareci) ilişkilerin iyi anlaşılması ile bu noktadaki sorunlar giderilmeli ki teknolojinin eğitime katacağı olumlu desteklerden tam anlamı ile verim elde edebilelim. Bu çalışmanın genel amacı, Uşak ilindeki ilköğretim okullarında ve liselerde genel olarak bilişim teknolojilerinin kullanımını öğretmen, öğrenci ve idareciler açısından değerlendirilmesidir. Somut olarak da, Fatih Projesi uygulama öncesinde okulların alt yapı durumları ve öğretmenlerin farkındalık düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca öğretmen, öğrenci ve idarecilerin Fatih projesi hakkında sahip oldukları ön bilgi ve projeden beklentileri de ele alınmıştır. Ayrıntılı görüşmelerden ortaya çıkan sonuçlara bakıldığında çok şaşırtıcı durumlar görülmektedir. Seçilen örneklemde teknolojiyi en az orta düzeyde kullanan ve alanında çok başarılı olan öğretmenler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra teknoloji kullanmayı tamamen reddetmesine rağmen yine alanında çok başarılı öğretmenlerin bulunması, öğretmen özelliklerinin ve eğitim yöntemlerinin başarıya yansımasında çok önemli bir faktör oluşturduğu konusunu ön plana çıkarmaktadır. Aynı okul içerisinde, aynı teknoloji olanaklarına sahip öğretmenlerin uygulamada oluşturdukları farklılıklar yadsınılamayacak kadar büyüktür. Yine aynı koşullarda olan bireylerin koşulları farklı yorumlamaları, bilişim teknolojilerine ilişkin birikimlerinin ve algılarının farklılığını ortaya koymaktadır.
Başlıklar Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Temel Bilişim Eğitimi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC