XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTürkiye'nin İnternet ve Genişbant Verilerinin Analizi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Evren Sezgin
Org: Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı
Country: TR
E-mail: esezgin_AT_akdeniz.edu.tr

Yazar 2
Name: Turgut Fatih Kasalak
Org: Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı
Country: TR
E-mail: tfatih_AT_akdeniz.edu.tr
Diğer Yazar(lar)tfatih_AT_akdeniz.edu.tr
Anahtar Kelimelerİnternet, Genişbant verileri, XDSL.
ÖzetTürkiye'nin İnternet ve Genişbant Verileri Üzerine bir Araştırma Türkiye'de Kamuya açık İnternet kullanımı 12 Nisan 1993 yılında ODTÜ üzerinden gerçekleştirilmiştir. 64kbit/san hızında olan bu hat, çok uzun bir süre, tüm ülkenin tek çıkışı olmuş ve ilgili arkadaşlar büyük bir özveriyle Internet'i tüm Türkiye'de (öncelikle akademik ortamlarda) yaygınlaştırmaya çalışmışlardır. Ardından, Ege Üniversitesi(1994), Bilkent Üniversitesi (1995 Ekim), Boğaziçi Üniversitesi (1995 Kasım) ve İTÜ (1996 Şubat) internet bağlantıları gerçekleşmiştir. 1997 yılına gelindiğinde, akademik kuruluşların internet bağlantısını sağlayan ULAKNET çalışmaya başlamış ve üniversiteler nispeten hızlı bir omurga yapısıyla birbirlerine bağlanmış ve internet kullanır hale gelmişlerdir. 1999 yılı içerisinde, ticari ağ altyapısında büyük değişiklikler olmuş ve TURNET'in yerini TTNet adında yeni bir oluşum almıştır. 2000'lerin başında; ticari kullanıcılar TTNet omurgası üzerinden; akademik kuruluşlar ve ilgili birimler de Ulaknet omurgası üzerinden internet erişimine sahiptir. Ayrıca bu iki omurga arasında yüksek hızlı bağlantı mevcuttur. Bu çalışmada (özellikle son 3 yıldır) Türkiye ?nin internet ve geniş bant verileri üzerine istatistikî verileri ve sonuçları gösterilmektedir.
Başlıklar İnternet Yönetişimi ve STK'lar
Internet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC