XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTemel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ercüment Yılmaz
Org: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK BÖLÜMÜ
Country: TR
E-mail: ercument_AT_ktu.edu.tr

Yazar 2
Name: Ali Haydar Doğu
Org: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK BÖLÜMÜ
Country: TR
E-mail: ahdogu_AT_ktu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)ercument.yilmaz_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerTemel Bilgi Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Okuryazarlığı
Özetİçerisinde olduğumuz bilgi çağı, hayatın her alanında bilgi teknolojileri kullanımı ile karşı karşıya kalmamıza neden olmaktadır. Bu çağa ayak uydurmak için yapılması gereken en önemli adım ise Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı?nın yaygınlaştırılmasıdır. Bu bağlamda ilköğretimden başlayan ve üniversiteye kadar uzanan bu eğitim yolunda öğrencilerimizin bilişim düzeylerinin tespit edilmesi, il ve bölgesel analizlerinin yapılması geleceği planlamada önemli rol oynayacaktır. Bu çalışmada; LYS-2011 ile Karadeniz Teknik Üniversitesini kazanan öğrencilerden 3443 öğrenciye anket çalışması yapılmış ve elde edilen sonuçlar grafik olarak sunulmuştur. Bu grafikler, öğrencilerin geldikleri bölgelerdeki bilgisayar okuryazarlığını, internet kullanımını, kişisel bilgisayarları olup olmadıkları gibi bilgileri içermekte ve ayrıca 2005, 2007, 2009 ve 2010 yılları ile karşılaştırılmaktadır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu tarafından tüm üniversitelere gönderilen 28/09/2011 tarih ve 6672 Sayılı Yürütme Kurulu Kararına karşılık üniversite senatolarının Temel Bilişim Eğitimi ile ilgili alacak oldukları kararda önemli bir yer tutacaktır.
Başlıklar Temel Bilişim Eğitimi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC