XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkEEG İşaretlerinin FFT ve Dalgacık Dönüşümü ile Analizi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mustafa COŞKUN
Org: Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstirüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABD
Country: TR
E-mail: coskun_mus_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Ayhan İSTANBULLU
Org: Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: ayhanistan_AT_yahoo.com
Diğer Yazar(lar)coskun_mus_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerEEG, Fourier Dönüşümü, Dalgacık Dönüşümü, Güç Spektral Yoğunluğu
ÖzetElektroensefalogram (EEG) işaretleri beyin yüzeyinden elektrotlarla alınan düşük genliğe sahip elektriksel işaretlerdir. Günümüzde, durağan bir yapıya sahip olmayan bu işaretler çeşitli işaret işleme yöntemleri ile değerlendirilmektedir. Bu çalışmalar neticesinde, EEG işaretlerini kullanarak epilepsi, operasyon altındaki hastaların anestezi seviyesinin belirlenmesi ya da uyku ile ilgili hastalıkların tespitine kadar birçok farklı alanda başarılı çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, anestezi altındaki bir hastadan alınan EEG verileri; band geçiren filtre, Fourier dönüşümü (FFT), dalgacık dönüşümü ve güç spektral yoğunluğu gibi farklı yöntemler ile incelenmiştir. Neticede, bu inceleme sonuçlarına göre elde edilen bulgular la yeni çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur
Başlıklar İnternet ve Medikal Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC