Bilimsel Hesaplama Kursu

Egitmen:  Mustafa Karakaplan, İnonü Ü.
          Fatih Avcu

Katılımcılar bilgisayarlarında Ubuntu kurulu veya
USB den Linux çalıştırabilecek  yeteneğe sahip olarak
gelmeleri istenecektir. Gerekli paket kurumları ve hazırlıkları
kurs öncesi katılımcılara iletilecektir. Ayrıca aşağıdaki konuları
içeren bir kitapçık verilecektir.

------ 1. Gün ---------
1. GNU/Linux
Bash kabuğu
Metin Editörü Seçimi
2. Grafik ve Görüntüleme (Veri ve Fonksiyon Grafikleri Oluşturma)
gnuplot, Grace
3. Döküman (Tez, Makale) Hazırlama
LateX, Lyx, Bibtex
------ 2. Gün ---------
4. Matematik Paketleri (Temel Bilimsel Hesaplamalar)
Octave, SciLab, R
------ 3. Gün ---------
5. Programlama (Bilimsel Programlama)
Scientific Python
Gnu Scientific Library (GSL)
------ 4. Gün ---------
6. Laboratuvarda Linux
Linux Lab Project,
Paralel  ve Seri Haberleşme (Bluetooth, USB, RS232)
Veri alma ve kayıt işlemleri