Akademik Bilişim 2013
23-25 Ocak 2013
Akdeniz Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
AntalyaKonferansın Ana Konuları: