XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkErişim, Güvenlik ve Gizlilik Boyutunda Ortaokul Öğrencilerinin Facebook Kullanımı
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hasibe Sel
Org: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı
Country: TR
E-mail: selhasibe_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)05360132369
Anahtar KelimelerFacebook, Sosyal Medya, Gizlilik, Engellenen Kişiler, Arkadaşlık
ÖzetSosyal ağ sitelerine bağlı olarak ergen ve çocukların zorbalık, zararlı içeriğe maruz kalma, taciz, kişisel bilgilerin çalınması gibi güvenlik riskleriyle karşılaştıkları bilinmektedir. Sosyal ağ sitelerinde gizliliğin sağlanamaması büyük bir sorundur. Dünya çapında en çok kullanılan sosyal ağ sitelerinden biri olan Facebook, kullanıcılarına, paylaştıkları bilgilerin gizlilik ayarlarını yönetme hakkı sunmaktadır. Ancak yapılan kimi araştırmalar kullanıcıların çoğunluğunun, gizlilik ayarlarını kullanmadıklarını göstermektedir Bu araştırmada öncelikli olarak ?Gizlilik ayarlarının kullanılmamasının, bu ayarların nasıl değiştirileceğinin bilinmemesinden mi kaynaklanıyor?? sorusuna cevap aranmaktadır. Ayrıca sosyal ağ sitelerini kullanan ortaokul öğrencilerinin gizlilik ayarlarının farkında olup olmadığı, kişisel bilgilerin paylaşımına ne derece dikkat ettikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bunların dışında öğrencilerin Facebook arkadaş sayıları, aile bireylerinin ve sosyal hayatlarında tanımadığı bireylerin arkadaş listelerinde olup olmadığı, engelledikleri kişiler ve engelleme nedenlerinin tespiti de araştırmanın amaçları arasındadır. Araştırmanın örneklemini ortaokul öğrencileri oluşturmaktır. Öğrencilerin Facebook hesapları, kimlere arkadaşlık isteği ve mesaj gönderebilme hakkı verildiği, etiketlenme izinleri, başkalarına kendi duvarlarında verdikleri paylaşım hakları, kullandıkları uygulamalara ve reklamlara verdikleri izinler; bunların yanında arkadaş listelerinin, zaman tünelinde paylaştıkları içeriklerin ve fotoğraflarının erişim izinleri incelenmiştir. Ayrıca öğrencilerin ?Hakkında? kısmında cep telefonu,e- mail adresi, okul adı, ilişki durumu, aile ve akraba bilgileri, yaşadığı yer, memleketlerine ait bilgileri de kimlerle paylaştıkları incelenmiştir. Bu incelemeler yapılırken öğrencilere gizlilik ayarlarının nasıl değiştirilebileceği de gösterilmiş ve hesaplarının incelenmesinin iki hafta sonrasında öğrencilerin profilleri yeniden incelenmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin gizlilik ayarlarını daha önce bilmedikleri görülmüştür. Yapılan iki incelemenin sonuçları karşılaştırıldığında; arkadaşlarının etiketlediği gönderilerin onaya sunulması, zaman tünelinde kimlerin paylaşım yapabileceği, kimlerin mesaj gönderebileceği, arkadaş sayılarının görünürlüğü hususlarında önemli değişiklikler olmuştur. Benzer şeklinde hakkında kısmında paylaşılan okul adı, yaşadığı şehir ve memleket bilgilerinin erişim düzeyinde belirgin değişimler meydana gelmiştir. Öğrencilerin engellenen listeleri incelendiğinde çok çeşitli nedenlere kişileri engelledikleri görülmüştür ve bu nedenler ayrıntılı şekilde incelenmiştir.
Başlıklar Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC