XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÖrgün Eğitimde Verimliliğin Uzaktan Eğitim İle Artırılması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Kadir HALTAŞ
Org: Nevşehir Üniversitesi
Country: TR
E-mail: haltaskadir_AT_nevsehir.edu.tr

Yazar 2
Name: Ekrem Eşref KILINÇ
Org: Nevşehir Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ekremesrefkilinc_AT_nevsehir.edu.tr

Yazar 3
Name: Hasan YAVUZER
Org: Nevşehir
Country: TR
E-mail: hasanyavuzer_AT_nevsehir.edu.tr

Yazar 4
Name: Harun Reşit YAZAR
Org: Nevşehir Üniversitesi
Country: TR
E-mail: yazar_AT_nevsehir.edu.tr

Yazar 5
Name: İ.Akın ÖZEN
Org: Nevşehir Üniversitesi
Country: TR
E-mail: akin_AT_nevsehir.edu.tr
Diğer Yazar(lar)ekremesrefkilinc_AT_nevsehir.edu.tr
Anahtar Kelimelere-öğrenme, uzaktan eğitim
ÖzetDünya gerçekleri doğrultusunda üniversitelerin ve diğer eğitim kurumlarının, devlet ve özel kuruluşların uzaktan eğitim (e-öğrenme) sistemine sahip olması ve uzaktan eğitimin öğrenciler, çalışanlar ya da eğitim almak isteyen vatandaşlar tarafından erişilebilir olması ülkemizin geleceğine hizmet ederek birçok fırsatların kapısını açacaktır. Bu sayede çok daha fazla öğrencinin eğitim ihtiyaçları çok daha düşük maliyetlerle karşılanabilecektir. Öğrencilere sunulan internet üzerinden erişilebilen içerikler sayesinde yerden ve zamandan bağımsız olarak bilginin aktarılması ve eğitim faaliyetlerinin daha geniş bir kesime sunulması sağlanabilmektedir. Uzaktan eğitim sistemleri ve içerikleri eğitim faaliyetlerinin kurumsallaşmasına hizmet ederek daha kaliteli ve verimli eğitimler sunulmasına imkân vermektedir. Bu çalışmada üniversitemizin belli bölümlerinde pilot uygulama olarak başlattığımız bir uygulama ile örgün eğitim derslerine yönelik içeriklerin uzaktan eğitim yolu ile öğrenciler tarafından değerlendirmesi yapılacak ve uzaktan eğitim yolu ile ders alan öğrencilerin öğrenme süreçlerine ait karşılaştıkları problemler irdelenecektir. Bu çalışmanın devamında elde edilen veriler kullanılarak etkin e-öğrenme materyalleri hazırlanacaktır.
Başlıklar E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC