XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSanal Öğrenme Çevrelerinin Etkinliği: Bir Yeniden Gözden Geçirilme
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Esra KÖYLÜOĞLU
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: TR
E-mail: esrakoyluoglu_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)esrakoyluoglu_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerSanal gerçeklik, etkileşimli öğrenme çevreleri, öğrenme ortamları
ÖzetSanal Öğrenme Çevrelerinin Öğrencilerin Başarısına Etkisi: Deneysel Çalışmaların Yeniden Gözden Geçirilmesi (1999-2012) Bilgisayar ortamındaki iki ya da üç boyutlu resimlerin, animasyonların vb. eklentilerin teknolojik araçlarla kullanıcılara gerçeğe yakın bir ortam gibi sunulması olarak tanımlanan ve kullanıcıların bu nesnelerle etkileşimde bulunmasını sağlayan sanal gerçeklik uygulamaları, günümüzde bir çok alanda kullanılmaktadır. Geleneksel eğitim yaklaşımının yetersiz kaldığı noktalara ulaşabilmesi nedeniyle bu alanların başında eğitim teknolojileri gelmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, sanal gerçeklik (virtual reality) ya da ikinci yaşam (secound life) olarak güncel bir yere sahip olan bu öğrenme çevreleri ile ilgili literatürde birçok çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışma sanal öğrenme çevreleri ile ilgili yapılan deneysel çalışmaların öğrenme üzerine etkisini araştıran, Mikropoulos ve Natsis (2011) tarafından 1999-2009 yılları arasındaki deneysel çalışmaları inceleyen araştırmanın devamı niteliğindedir. Bu amaçla çalışmaya Mikropoulos ve Natsis (2011) tarafından incelenen yıl aralığına ek olarak 2010-2012 zaman aralığı da çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmaya ERIC, JSTOR, PapersFirst, IEEE, WilsonWeb, Elsevier, InformaWorld, Mary Ann Liebert, SpringerLink, Wiley Interscience dizinlerindeki sanal öğrenme çevrelerini deneysel olarak inceleyen makaleler dahil edilerek sanal öğrenme çevrelerinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi incelenmiştir.
Başlıklar Arttırılmış Gerçeklik (Augmneted Reality)
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC