XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKurumsal Talep Yönetim Sistemi : İstemci Uygulaması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ömer Kuşcu
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: omerkuscu_AT_sdu.edu.tr

Yazar 2
Name: Hilmi Arık
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hilmiarik_AT_msn.com

Yazar 3
Name: Halit Çetiner
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: halitcetiner_AT_sdu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)halitcetiner_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerTeknik Destek, Talep Takibi, Teknik Hizmet, Wpf, Wcf, Windows Servis
ÖzetTeknik hizmet veren orta ve büyük ölçekli kurum/ kuruluşlarda bilgi işlem, teknik servis gibi birimlerin en az aksaklıkla hizmet vermeleri beklenmektedir. Bu birimler teknik servis, sistem, ağ, network, grafik, bilgi sistemleri, web ve yazılım hizmetleri gibi bilişim hizmetlerini vermektedir. Son kullanıcılardan gelen talepleri en kısa zamanda cevaplamak, bunları takip etmek ve yapılan işlerin raporlanması ve kullanıcıya hızlı bir geri bildirimde bulunarak iş yükünü daha yönetilebilir kılmak amacıyla; yapılan işlerin takibini sağlamak, verimliliği arttırabilmek için İSTEMCİ adı verilen istek talep ve takip sistemi tasarlanmıştır. Bu sistem yardımıyla kurum ve kuruluşlardaki her türlü personel ve yöneticilerin taleplerini hem internet hem de masaüstü uygulamalardan Bilgi İşlem Merkezine kolayca iletebilmeleri sağlanmıştır. İletilen bu talepler ilk olarak Bilgi İşlem Merkezindeki Destek Departmandan karşılanmakta ve bu talepler ilgili birimlere bu sistem üzerinden yönlendirilmektedir. Geçilen talepler ilgili birim tarafından çözümlenerek kullanıcıya geri bildirim bu sistem üzerinden yapılmaktadır. Birimler arası koordinasyon yine sistem üzerinden sağlanarak, birimler birbirlerine işleri aktarabilip, aktardıkları işleri de takip edebilmektedirler. Bu sistem üzerinden istek ve taleplerin listesi oluşturularak elde edilen istatistiksel raporlar; taleplerin kurum yönetimi tarafından incelenebilmesi sağlanmıştır. Bu sayede kullanıcılarımıza daha iyi bir hizmet sunulmuştur. Geliştirilen sistemin güvenlik altyapısı, web / windows modülleri teknik açıdan incelenip tüm detaylarıyla bu çalışmada sunulmuştur. Geliştirilen sistem, yaklaşık bir yıldır Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde yaklaşık 1500 personele hizmet verecek şekilde uygulanmaktadır. Çalışmada bu bir yıllık süreçte yaşanılan sorunlar ve geliştirilen çözüm önerileri sunulmuştur.
Başlıklar Üniversite Bilişim Sistemleri
Web Servisleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC