XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkGörme Engelliler için Servis Platformu
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Sibel Buket Teker
Org: Maltepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: buketsibel_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Hayrunnisa Pektaş
Org: Maltepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hayrunnisa.pektas_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Oruç Raif Önvural
Org: Maltepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: onvural_AT_maltepe.edu.tr

Yazar 4
Name: Erdal Güvenoğlu
Org: Maltepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: erdalg_AT_maltepe.edu.tr
Diğer Yazar(lar)onvural_AT_maltepe.edu.tr
Anahtar KelimelerGörme özürlü , Bulut servisleri, Android
ÖzetBu araştırmada görme özürlülerin günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı hizmetleri sağlama amacıyla geliştirilen bir sistem mimarisi sunulmaktadır. Geliştirilmekte olan bu sistem mimarisi kullanıcı akıllı bir telefonda geliştirilen bir istemci yazılımı ile cihaza gelen metinler veya Braille alfabesi ara yüzü veya kamera ile çekilen üzerinde metin olan resimler ile verilerin girişini yapabilmektedir. Bu veriler geliştirdiğimiz bir protokol ile sunucuya iletilmektedir. Tüm görüntü işleme, metinleri sese dönüştürme, resimlerde bulunan metinleri veri haline dönüştürme işlemleri sanal sunucularda yapıldıktan sonra üretilen ses dosyası kullanıcıya gönderilmektedir. Bu projenin odak noktası engelli insanlara hizmet sunmak olmasına rağmen, platform olarak hem genel halk için çeşitli hizmetler ticarileştirmek için kullanılabilecektir.
Başlıklar Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Web Servisleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC