XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkEğitim Ortamlarında Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: H.Hakan Çetinkaya
Org: Başkent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hcetinkaya_AT_baskent.edu.tr

Yazar 2
Name: Muammer Akçay
Org: Dumlupınar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: makcay_AT_dpu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)hakansusurluk_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerarttırılmış gerçeklik,mobil cihazlar,FATİH projesi
ÖzetArttırılmış gerçeklik, görüntülerin, verilerin ve diğer içeriklerin gerçek dünyaya eklenerek sanal gerçeklik ve gerçek dünya elementlerinin aynı ortamda birlikte yer aldığı bir teknolojidir.Savunma, sanayi, tıbbi, ticari ve eğlence alanlarında sıklıkla kullanılan arttırılmış gerçeklik teknolojisi eğitim alanında da kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, günümüzde eğitim ortamlarında kullanılan arttırılmış gerçeklik uygulama örneklerine yer verilmiş ve arttırılmış gerçekliğin öğretme ve öğrenmeye etkisi üzerinde durulmuştur.
Başlıklar Arttırılmış Gerçeklik (Augmneted Reality)
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC