XIV. Akademik Bilisim Konferansi

Başlık?E-Üniversite?ye Yolculuk
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Zümrüt Ecevit Satı
Org: İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Country: TR
E-mail: zsati_AT_istanbul.edu.tr

Yazar 2
Name: Elif Kartal Karataş
Org: İstanbulÜniversitesi, Enformatik Bölümü
Country: TR
E-mail: elifk_AT_istanbul.edu.tr

Yazar 3
Name: Zeki Özen
Org: İstanbulÜniversitesi, Enformatik Bölümü
Country: TR
E-mail: zekiozen_AT_istanbul.edu.tr

Yazar 4
Name: Fatma Önay Koçoğlu
Org: İstanbulÜniversitesi, Enformatik Bölümü
Country: TR
E-mail: fonayk_AT_istanbul.edu.tr

Yazar 5
Name: Çiğdem Erol
Org: İstanbulÜniversitesi, Enformatik Bölümü
Country: TR
E-mail: cigdems_AT_istanbul.edu.tr
Diğer Yazar(lar)elifkartal86_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerE-dönüşüm, E-Öğrenme, E-üniversite, Üniversite.
ÖzetElektronik devlet (e-devlet), kamunun bir ?işletme?, vatandaşların da birer ?müşteri? olarak görüldüğü bir modeldir. Dolayısıyla işletme süreçlerine paralel olarak, kamu da elindeki sınırlı kaynakları sınırsız ihtiyaçlara göre en iyi şekilde kullanabilmeyi hedeflemektedir. Bu noktada sunulan hizmet kalitesinde (etkin, etkili ve verimli), bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemli bir rolü bulunmaktadır. Ülkemizde e-devlet dönüşümü yaşanırken, bu dönüşümü yönlendirmede aktif rol oynadığını düşündüğümüz üniversitelerimiz, sürece hem uyum ve hem de katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, dünyada ve ülkemizde uygulanan e-devlet modelleri göz önünde bulundurularak, ?e-üniversite? kavramı ele alınmış olup, ?üniversite?den ?e-üniversite?ye dönüşümü tetikleyen unsurlar, ülkemizdeki ve dünyadaki mevcut e-üniversite çalışmaları ile e-üniversite olabilmede etkili görülen önemli unsurları ifade edebilmek amaçlanmıştır.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitimin Yönetimi ve Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC