XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÇukurova Üniversitesi Temel Bilgi Teknolojileri Muafiyet Sınavı Üzerine Bir Çalışma
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Murat KARA
Org: Çukurova Üniversitesi Enformatik Bölümü
Country: TR
E-mail: mkara_AT_cu.edu.tr

Yazar 2
Name: Şemseddin KOÇAK
Org: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Country: TR
E-mail: kocaks01_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Esin ÜNAL
Org: Çukurova Üniversitesi Enformatik Bölümü
Country: TR
E-mail: eunal_AT_cu.edu.tr

Yazar 4
Name: Erkan KAYNAK
Org: Çukurova Üniversitesi Enformatik Bölümü
Country: TR
E-mail: ekaynak_AT_cu.edu.tr

Yazar 5
Name: Yoldaş ERDOĞAN
Org: Çukurova Üniversitesi Enformatik Bölümü
Country: TR
E-mail: yerdogan_AT_cu.edu.tr

Yazar 6
Name: Emrah YENİLMEZ
Org: Çukurova Üniversitesi Enformatik Bölümü
Country: TR
E-mail: eyenilmez_AT_cu.edu.tr

Yazar 7
Name: Sırrı KÜÇÜKARSLAN
Org: Çukurova Üniversitesi Enformatik Bölümü
Country: TR
E-mail: skarslan_AT_cu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)mkara.muratkara_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerEnformatik, Muafiyet, Sınav, Zorunluluk, Öğrenci Bilgi Düzeyi, Temel Bilgi Teknolojileri
ÖzetGünümüzde bilgisayar kullanımı, yaşamın her alanında, her amaçla kullanılmakta olup, özellikle çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi görmektedir. Bunun sonucu olarak, gençler eğitime/okula bilgisayar kullanımı ile ilgili birçok bilgi ve beceriye sahip olarak gelmektedirler. Bu görüşten hareketle Çukurova Üniversitesi lisans öğrencilerinin bilgisayar kullanımı konusundaki bilgilerinin ve uygulamalarının, belirlenen ölçülerle karşılaştırılıp, yeterli/yetersiz olduğu konusunda bir karara varmak ve böylece verimliliği arttırmak amacıyla. üniversite genelinde ilk yıllarda zorunlu olarak verilen Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi için 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde ilk kez muafiyet sınavı düzenlenmiştir. Sınavın tüm organizasyonu ve hazırlanan yazılımlar Ç.Ü. Enformatik Bölümü öğretim elemanları tarafından yapılmıştır. Bu sınavın hazırlık ve değerlendirme aşamaları geliştirilen ?Muafiyet Sınavı Otomasyon Sistemi? aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Öğrenci ve sınav görevlilerinin başvurularının alımı, öğrenci ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine atanması ve duyurulması ile öğrencilerin sınav sonuçlarının hesaplanması ve duyurulması bu otomasyon sistemi üzerinden yapılmıştır. Muafiyet sınavı soruları üniversite genelinde bu dersi veren öğretim elemanları tarafından ?öğelere dönük analiz yöntemi? ile ?çoktan seçmeli? soru şeklinde hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular, konu alanı uzmanları tarafından soru kökü ve seçenekleri açısından ayrıntılı olarak incelenmiştir. Sınav sonrasında, soruların konularına göre soru ve verilen cevaplar, ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile analiz edilmiş ve öğrencilerin konulara göre başarı durumları tespit edilmiştir. Sınava giren adayların %35,68?i yeterli(başarılı) %64,32?si ise yetersiz(başarısız) olmuştur. Üniversite öğrencilerinin, ?bilgisayar bilgi düzeylerinin? genel kanının aksine, ?yetersiz? olduğu ve Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersinin üniversiteyi yeni kazanan tüm öğrencilere verilmesi gerektiği görülmüştür.
Başlıklar Bilgi Okur Yazarlığı
Eğitimin Yönetimi ve Bilişim
Temel Bilimlerde Bilişim
Temel Bilişim Eğitimi
Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC