XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKurumsal Yapılarda Bilişim Güvenliği, TEMPEST Problemi.
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hamdi ALTINER
Org: Beykent Üniversitesi Bilg.Müh.Yük.Lisans Öğrencisi
Country: TR
E-mail: hamdialtiner_AT_yahoo.com

Yazar 2
Name: Aykut SEVİM
Org: Beykent Üniversitesi Bilg.Müh.Yük.Lisans Öğrencisi
Country: TR
E-mail: asevim68_AT_hotmail.com

Yazar 3
Name: Mehmet ŞAM
Org: Beykent Üniversitesi Bilg.Müh.Yük.Lisans Öğrencisi
Country: TR
E-mail: mehmetsam_AT_hotmail.com

Yazar 4
Name: Serkan ÜNEK
Org: Beykent Üniversitesi Bilg.Müh.Yük.Lisans Öğrencisi
Country: TR
E-mail: serkanunek_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)05424815103
Anahtar KelimelerTEMPEST, Bilişim Güvenliği, Elektromanyetik Girişim, Elektromanyetik Güvenlik, Elektromanyetik Uyum, Elektronik İstihbarat.
Özet Hayatımızın bir vazgeçilmezi haline gelen bilgisayarlar günümüzde bazen farkında olmadan kendimiz bazen de kötü niyetli kişiler tarafından çok etkin bir ateşsiz silah olarak kullanılmaktadır. İfşa edilen bilgilerle dünya çapında kaoslar oluşturulmakta, sağlık, elektrik, haberleşme hizmetleri gibi hayati faaliyetler durdurulmakta, özel hayatın gizliliği ihlal edilerek hızla büyüyen bir ağ gibi tüm insanlık bu tehditlerden etkilenebilir hale gelmektedir. Bu tehditler artan hız ve karmaşıklıkta devam etmekte olup bilişim hayatımızın içerisinde yer aldığı sürece de devam edecektir. Kişisel bilişim güvenliğine kıyasla kurumsal bilişim güvenliği daha çok bileşenli, önemli ve yönetimi zor bir süreçtir. Bu nedenle daha yüksek bir maliyet ve iş gücü gerektirir. Bilişim güvenliği pek çok ana ve alt konulardan meydana gelmektedir. Gizli bilgilerin işlendiği kurumlarda uyulması gereken güvenlik önlemlerinin başında TEMPEST gelir. TEMPEST, kısaca elektromanyetik enerji yayılımları sonucu oluşan bilgi kaçakları olarak tanımlanabilir. Bilgi güvenliğinin değerini artırdığı günümüzde TEMPEST konusunun önemi daha da belirginleşmiştir. Bu maksatla bizler bu çalışmamızda insanlar ve kurumlar üzerinde bir farkındalık yaratmak maksadıyla TEMPEST konusunda alınabilecek yönetsel, kişisel ve teknolojik önlemlerin neler olduğu konuları üzerinde duracağız.
Başlıklar Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC