XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkFatih Projesi ve Bilgisayar Okuryazarlığı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Serkan DİNÇER
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: TR
E-mail: dincerserkan_AT_cu.edu.tr

Yazar 2
Name: Ozan ŞENKAL
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: TR
E-mail: osenkal_AT_cu.edu.tr

Yazar 3
Name: M. Emre SEZGİN
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: TR
E-mail: esezgin_AT__AT_cu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)dincerserkan_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerFatih Projesi, okul-aile işbirliği, veli bilgisayar okuryazarlığı
ÖzetTürk eğitim sistemine büyük bir değişim getirmeyi vaat eden Fatih Projesi çalışmaları özellikle 2011-2012 yılları arasında hız kazanmış, proje ile ilgili pilot uygulamalar yapılarak sonuçlar analiz edilmiştir. Pilot uygulamaların sonuçları analiz edilerek, özellikle 2012 yılının son çeyreğinde birçok akademik çalışma yayınlanmış olmasına rağmen bu akademik çalışmaların genellikle öğrencilerin Fatih Projesi?ne karşı tutumlarının incelendiği dikkati çekmiştir. Fatih Projesi ile ilgili çalışmalar dışında ulusal literatürde öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgisayar-teknoloji okuryazarlıklarını ya da bunlara karşı tutumlarını inceleyen birçok çalışma olmasına rağmen özellikle öğrencilerin eğitimlerinde önemli rol oynayan veliler ile ilgili sınırlı sayıda çalışmaya ulaşılmıştır. Böylesine büyük bir projede çalışmaların sadece tutum, akademik başarı gibi değişkenlere göre yorumlanması ya da bu değişkenlerin sadece öğrencilere ve öğretmenlere uygulanması ile sınırlandırılan akademik çalışmaların gerçek sonuçlara ulaşmasında yetersiz kalacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışma öğretmen, öğrenci ve velilerin bilgisayar okuryazarlık seviyelerini inceleyen çalışmaları yorumlayarak Fatih Projesi kapsamında öğretmen, öğrenci ve veli koordinasyonunu artırıcı yeni yaklaşımları önermeyi amaçlamıştır.
Başlıklar Bilgi Okur Yazarlığı
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC