XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBulut Hesaplama Güvenliği: Genel Bir Bakış
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: İlker Korkmaz
Org: İzmir Ekonomi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ilker.korkmaz_AT_ieu.edu.tr

Yazar 2
Name: Fatih Tekbacak
Org: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Country: TR
E-mail: fatihtekbacak_AT_iyte.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05426026786
Anahtar KelimelerBulut Hesaplama, Güvenlik, Sanallaştırma, Güvenlik Gereksinimleri.
ÖzetGünümüz gelişen teknolojileriyle birlikte adı sıkça duyulan bulut hesaplama, işletmelerin, altyapıyı ve fiziki ortamı düşünmeden, platform bağımsız olarak, hazır bilgi servislerini kullanması ve her an her yerden bilgiye erişim hizmetini alabilmesi için oluşturulmuş genel çözüm platformudur. Bulut hesaplama sistemlerinde, büyük bulut yapısı içindeki servis kullanıcıları, yani müşteriler, servis sağlayıcı olarak hizmet veren kuruluşların sunduğu uygulamaları, yazılımları ve donanımları isteğe bağlı kullanım mantığıyla kiralar. Kullanıcılar, sanallaştırma sayesinde soyutlanan kaynakların fiziksel durumunu görmeksizin kendilerine sunulan hizmetlerden yararlanır. Bu aşamada, güvenlik unsuru önem kazanmaktadır. Bu çalışma, öncelikle bulut hesaplama teknolojilerini ve kullanım alanlarını ele alıp güvenlik unsurunun bulut hesaplamadaki önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, bulut hesaplamada kullanılan güvenlik teknolojilerini ve bulut hesaplamadaki temel güvenlik gereksinimlerini aktararak, bulut hesaplama güvenliğini sistemdeki 3 farklı aktörün (sistem, uygulama geliştirici, kullanıcı) bakış açılarından incelemektedir.
Başlıklar Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Bulut Hesaplama
Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet
Yeni Internet Teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC