XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkHacimsel Moleküler Modellemede Kütle-yay Sisteminin Kullanımı
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Rıdvan YAYLA
Org: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ridvan.yayla_AT_bilecik.edu.tr

Yazar 2
Name: Alpaslan DUYSAK
Org: Dumlupınar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aduysak_AT_dpu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)ridvanyayla_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerHacimsel Moleküler Modelleme, Kütle-Yay Sistemi, Deformasyon
ÖzetSanal gerçeklik uygulamalarının yaygınlaştığı günümüz dünyasında nesnelerin sanal ortamlarda gerçeğe en yakın görüntüsünün elde edilmesi ile birçok teknik geliştirilmiştir. Fiziksel şartlar düşünülerek ve nesnelerin kimyasal yapılarından yola çıkılarak elde edilen modeller, sanal gerçeklik uygulamalarının yaygınlaşmasında önemli rol oynamaktadır. Sanal ortamlarda nesnelerin modellenmesi aşamasında nesnelerin hacim ve kütleleri ele alınarak oluşturulan modellerde, nesneye etki eden her türlü fiziksel kuvvet ve buna bağlı olarak oluşan hacimsel değişiklikler gözlemlenmekte ve hacim modellenmesinde oluşacak olan değişimler simüle edilebilmektedir. Hacimsel Moleküler Modelleme nesnelerin sanal ortamda 3 boyutlu görüntülerinin elde edilmesi için oluşturulan bir tekniktir. Nesnelerin 3 boyutlu görüntüleri oluşturulurken sanal ortamda dışarıdan etki eden kuvvetlere karşı nesnenin şeklinde oluşacak olan deformasyonun gözlemlenmesi için kütle-yay sisteminden yararlanılır. Bu çalışmada tetrahedral geometrik şekil temelinde hacimsel moleküler modelleme ile kütle-yay sistemi ilişkisi ele alınarak yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir.
Başlıklar Yazılım Geliştirme Ortamları
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC