XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBilgi Toplumunun Oluşturulmasında Gerekli Unsurların Yaratılması ve Yönetilmesi
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Tuğrul Uğurlu
Org: Beykent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: tugrulugurlu_AT_windowslive.com

Yazar 2
Name: Ümit Öztürk
Org: Beykent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ozturk.u84_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Ceyhun Alemdar
Org: Beykent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ceyhunalemdar_AT_hotmail.com

Yazar 4
Name: Emrah Kalkan
Org: Beykent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: emrahfora_AT_gmail.com

Yazar 5
Name: Ramazan Altun
Org: Beykent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ramazanaltunn_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)Ümit Öztürk 0536 766 79 21 Tuğrul Uğurlu 0535 250 96 96 Ramazan Altun 0537 319 93 43
Anahtar KelimelerBilgi Toplumu, Bilgi Ekonomisi, Bilgi Çağı
Özet Bilgi, araştırma, gözlem yada öğrenme yoluyla elde edilen malumatın tümüdür ve doğruluğu ispatlanmıştır. İçinde yaşadığımız dünyayı anlamak, kavramak ve olayları yorumlayabilmek için bilgiye ihtiyaç duyulur. Küreselleşmenin toplumları etkisi altına aldığı günümüzde bilimsel araştırmalar ve buna bağlı teknolojik gelişmeler beraberinde rakabeti getirmiştir. Küreselleşme ile paralel ortaya çıkan bilgi ihtiyacı daha da belirginleşmiş ve toplumların geleceğine yön veren bir güç unsuru olmuştur. Bu noktada başarıyı sağlayan ülkeler bilgi ağlarını kuracaklar ve bütünlük esası içinde bilgi paylaşımını gerçekleştirip kalkınmaya, refah seviyelerini yüksekte tutmaya devam edeceklerdir. Bilgi toplumunun hakim olduğu ?Bilgi Çağı? dönemini, servet yaratmakta zihinsel faaliyetlerin kullanıldığı dönem olarak niteleyebiliriz. Bu açıdan bilgi kilit unsurdur. ?Bilgi Çağı? denilen bu dönemin gerisinde kalan ülkeler ise önemli kazanımlardan yoksun kalacaklardır. Bu yazıda bilgi ekonomisinin ve bilgi toplumunun ne olduğuna ve amaçlarına yönelik bilgiler verilmiş, ülkemizin içinde bulunduğu Bilgi Çağı'nda geri kalmaması için izlenmesi gereken yol, plan ve stratejilere değinilmiştir. Bilgi ekonomisi açısından değerlendirmeler ve çıkarımlar yapılmıştır.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC