XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTürkiye?de Açık ve Uzaktan Öğrenme Programlarının Akreditasyonu: Bir Model Önerisi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Serpil Koçdar
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: serpilkocdar_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Cengiz Hakan Aydın
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: chaydin_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)skocdar_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar Kelimeleraçık ve uzaktan öğrenme akreditasyonu
ÖzetSon on yılda, dünyada birçok ülkede eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve geliştirilmesi amacıyla yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon sistemleri kurulmuştur. Ancak, bu sistemler içerisinde açık ve uzaktan öğrenme programlarında kalite güvencesi ve akreditasyon faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği tartışmalı bir konudur. Bazı ülkelerde bu alandaki uygulamalar belli bir geçmişe sahip iken, bazı ülkelerde henüz gelişme aşamasındadır. Türkiye de bu uygulamaları geliştirme aşamasında olan ülkelerden biridir. Avrupa?da Bologna Süreci kapsamında oluşturulan Avrupa Yükseköğretim Alanı?na Türkiye?nin de dahil olması, Türkiye?de kalite güvencesi ve akreditasyon sistemlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması sürecini kaçınılmaz hale getirerek hızlandırmıştır. Ayrıca, dünyada akreditasyon uygulamaları açık ve uzaktan öğrenme kurumlarının yapısına, kültürüne ve ihtiyaçlarına göre farklılık göstermektedir. Başka bir deyişle, akreditasyon sistemlerinin kurulması ve yürütülmesinde ulusal bağlam önem taşımaktadır. Bu çerçevede, doktora tez çalışması kapsamında üç turlu bir Delfi uygulaması ve odak grup görüşmesi ile Türkiye?de açık ve uzaktan öğrenme programları için bir model geliştirilmiştir. Bu çalışmada, geliştirilen model sunularak bu modelin uygulanabilirliği tartışılacaktır. *Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen 1002E57 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.
Başlıklar E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC