XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkVeri Madenciliği ile Çapraz Satış ve Risk Yönetimi
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Gencay Karaman
Org: Garanti Factoring - Beykent Universitesi
Country: TR
E-mail: gencaykaraman_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)0505 569 98 70
Anahtar Kelimelerveri madenciliği, data mining, risk, firsat, iş zekası, çapraz satış
ÖzetVeri Madenciliği ile Çapraz Satış ve Risk Yönetimi İstatistik hipotezin ispatı veya reddine yoğunlaşırken, veri madenciliği verinin işlenmesi sonucu ortaya çıkan korelasyon ile olasılığı gösterir. Veri madenciliği, verilerinizdeki gizli desenleri ?Prediktif? yani öngörebilen teknikler kullanarak ortaya çıkarır. Verilerinizde bulunan bu gizli desenler karar verme süreçlerinde çok kritik rollere sahiptir, çünkü iş süreçleriniz ile ilgili birçok akışı ve bilgiyi ortaya çıkartır. Veri madenciliği ile müşterilerinizle olan etkileşimlerinizdeki karlılığınızı arttırabilir, hilekarlık durumlarını tespit edebilir ve risk yönetiminizi geliştirebilirsiniz.Bunların yanında ortaya çıkan bilgilerle doğru zamanda daha iyi kararlar verebilirsiniz. Bu durum pazarlama tarafında ele alınırsa; Veri madenciliği, tüketici davranışlarına ilişkin ürün, fiyat ve dağıtım kanalı bazında çok çeşitli analiz veriler içermektedir. Tüketicilerin mevcut ve yeni ürünlere karşı göstereceği reaksiyon, bankaların ürünlerle ilgili yapacağı reklam, ürün ve servis kalitesindeki iyileştirmeler ve rekabetçi tutuma bağlı olarak öngörülebilir. Banka analistleri geçmiş trendleri analiz ederek şu anki talebi tespit edebilir, ürün ve hizmet bazında tüketicilerin gelecekteki davranışları üzerine tahminlerde bulunabilir ve daha fazla fırsatın ortaya çıkmasını sağlayabilirler. Veri madenciliği tekniği aynı zamanda karlı müşteri ve iş alanlarının, karsız olanlardan ayırt edilmesini sağlar. Bankacılık sektöründe veri madenciliğinden faydalanabileceğimiz bir başka alan ise, bankanın müşterisine başka bir ürün ya da hizmeti satın alması için yapacağı cazip bir öneri götürmesi ile ortaya çıkan çapraz satışlardır. Ev kredisi ile sunulan sigorta opsiyonları bu konudaki başarılı örneklerden biridir. Veri madenciliği teknikleri aracılığıyla bankalar, müşterilerin çapraz satış aktivitelerinde hangi ürün ve servislere karşı nasıl tepki vereceğini öngörebilir, belirli bir ürüne hangi profildeki müşterilerin ilgi gösterdiği belirlenerek çapraz satış aktiviteleri o alana odaklanırlar. Risk yönetimi tarafında incelediğimizde ise, Bankalar müşterilerine tutar, vade, faiz oranı, kredi türü, coğrafi bölge ve özellikler, gelir, kredi geçmişi gibi pek çok parametreye bağlı olarak kredi verirler. Bankaların uzun süreli müşterileri, özellikle bu müşteriler arasından yüksek gelir grubuna dahil olanlar en kolay şekilde kredi alabilirler. Veri madenciliği teknikleri müşteri bazında risk ölçümü ve ödeme sırasında yaşanması muhtemel aksaklıkları öngörebilmemizi sağlar. İncelediğimiz bu çalışmada veri madenciliğinin yukarıda bahsi geçen özelliklerini kullanarak Çapraz Satış ve Risk Yönetimine etkisini ele alacağız.
Başlıklar Veri Madenciliği
Veri Tabanı ve Yönetimi
Yüksek Başarım Bilişimi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC