XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBilişim Sistemleri İçim Stratejik Yönetim ve İnsan - Bilgisayar Yük Dağılımı Denge Problemleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: R. Haluk KUL
Org: TC Beykent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hkul_AT_beykent.edu.tr
Diğer Yazar(lar)haluk.kul_AT_hotmail.com
Anahtar Kelimelerbilişim sistemi stratejisi, iş yükü dengeleme, insan kaynakları yönetimi
ÖzetBilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin kullanılması ile iş süreçlerinde ve ürünlerde değişimler meydana gelmektedir. Ancak bu değişimler konusunda yöneticilerde ve tasarımcılarda temel dürtü bilgisayarların becerilerine göre süreç ve ürünlerin değiştirilmesi üzerine odaklanmaktır. Oysa ki insan - bilgisayar etkileşiminde ve işletmeleri oluşturan iş süreçlerinde insan unsurunun yapabileceklerini göz önüne alma konusunda genelde tasarımcılar ya da işletme yöneticileri hatalar yapmakta ve yanlış modellere göre ya aşırı iş yükü ya da verimsiz iş gücü ikilemi ile karşılaşılmaktadır. Bu türden iş gücü dengesizliklerinin önüne geçmek için bilişim sistemlerinde temel stratejik planlaması ve yönetim süreçlerine yönelik olarak kuramların ve yaklaşımların çok iyi bir şekilde bilinmesi ve bu bilginin de insan kaynakları yönetimi süreçleri ile uyumlandırılması gereklidir. Bu çalışmada bilişim sistemleri için kullanılan stratejik yönetim araçları ve kuramları incelenecek ve iş yükü dengeleme için kullanılabilirlikleri tartışmaya açılacaktır.
Başlıklar Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC