XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkE-İmza Destekli Lisansüstü Öğrenci Bilgi Sistemi Tasarımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ömer Kuşcu
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: omerkuscu_AT_sdu.edu.tr

Yazar 2
Name: Muzaffer Tatlı
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: muzaffertatli_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Halit Çetiner
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: halitcetiner_AT_sdu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)halitcetiner_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelere-imza, lisansüstü eğitim
ÖzetDünya çapında farklı platformlarda e-devlet uygulamaları, bireysel veya kurumsal bankacılık işlemleri, kamu kurumlarıyla yapılan işlemler, sigortacılık işlemleri, elektronik uygulamalar gibi farklı alanlarda çevrimiçi sistemler üzerinden yapılan çalışmalar günümüzün vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Fakat bunların gerçek zamanlı olarak çalışması süreci içerisinde bazı sorunlar ile karşılaşılmıştır. Özellikle resmi veya hukuki niteliği bulunan yazışmalarda karşılaşılan sorunların başlıcaları güvenlik, güvenirlik ve inkar edilemezlik olarak sayılabilir. Bu sorunların ortadan kaldırılabilmesi için kimlik doğrulama, gizlilik ve veri bütünlüğünü sağlayabilen elektronik imza (e-imza) alt yapısı kullanılmaya başlanmıştır. Tasarlanan sistemde bu alt yapı kullanılarak lisansüstü eğitimde kullanılan öğrenci bilgi sistemine e-imza alt yapısı entegre edilmiştir. Ön kayıt, belge çıktıları ve diğer tüm imza gerektiren süreçler modellenerek e-imza altyapısına uygun hale getirilmiştir. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde tasarlanan lisansüstü öğrenci bilgi sisteminin temel modülleri ve bu modüllerin hangilerinde e-imza sürecinin dahil edilebileceği üzerinde durulmuş ve durum senaryoları anlatılmıştır. İlerleyen bölümlerde ise süreçler modellenerek e-imza entegrasyonu için ilgili süreçler yeniden kurgulanmıştır. İlk olarak gerek belge teslimi, gerekse üyelik için öğrencinin ıslak imzasını gerektiren süreçlerinin bulunduğu ön kayıt modülüne e-imza alt yapısı entegre edilmiştir. Bu sayede farklı illerdeki öğrenci adayları da enstitülere gelmeden ön kayıtlarını resmi olarak yapabilmektedir. Daha sonra ön kayıtların değerlendirilme sürecinde aktif rol oynayan enstitü ve anabilim dalı yetkililerinin kullandığı modüller e-imza alt yapısı entegre edilmiştir. Sonraki süreçlerde öğrenciler için kesin kayıt danışman seçimi, ders seçimi, tez, seminer ve uzmanlık alan dersleri ile ilgili işlemlere e-imza entegrasyonu yapılmıştır. Özellikle öğrencilerin talepte bulundukları öğrenci belgesi, not çizelgesi (transkript) gibi belgelerin e-imza ile imzalanıp öğrencilerin sistemden indirebilmeleri sistem için büyük rahatlama ve konfor sağlamıştır. Sistem üzerinde imzalı belgelerin doğrulanabilmesi için imza doğrulama modülüde bulunmaktadır. E-imza kütüphanesi olarak da TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi?ne ait e-imza kütüphaneleri kullanılmıştır.
Başlıklar E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Kriptoloji ve E-imza
Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Üniversite Bilişim Sistemleri
Web Servisleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC