XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBulut Bilişimin Bireysel Kullanımı İçin Örnek Bir Uygulama
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hasan Armutlu
Org: Uşak Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hasan.armutlu_AT_usak.edu.tr

Yazar 2
Name: Muammer Akçay
Org: Dumlupınar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: makcay_AT_dpu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)hasanarmutlu_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerBulut bilişim, altyapı servisleri, iaas, bilgi teknolojileri
ÖzetBulut bilişim bilgi ve donanımın çevrimiçi paylaşımı olgusunun temelinde yükselen geleceğin en parlak girişimidir. Bulut bilişim için üç farklı model ve bu modellerin kurumsal kullanımına yönelik birçok uygulama mevcuttur. Fakat bu uygulamaların çoğunluğu kurumsal işlemleri kolaylaştırmak veya maliyetleri azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu uygulamalar bireysel kullanımı kolaylaştırmak, yaygınlaştırmak ve maliyetleri azaltmak içinde kullanılabilir. Bulut bilişim modellerinden biri olan ?Altyapı Hizmeti? (Infrastructure As A Service - IAAS) modeli donanım özelliklerinin paylaşımı esasına dayanır. Uzağımızda olan bir donanımı çevrim içi olarak kullanmamıza olanak sağlar. Bu çalışmada IAAS mantığının bireysel kullanımı ele alınmıştır. Ayrıca bu çalışmada bir IAAS hizmeti tasarlanarak, oluşabilecek faydalar ve maliyetler incelenmiştir. IAAS uygulamaları sayesinde, bireysel ve/veya kurumsal donanım ihtiyaçlarının en aza indirgenebileceği ve ayrıca alınabilecek verimliliğin üst seviyelere ulaşabileceği ortaya konulmuştur.
Başlıklar Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
Bulut Hesaplama
Yeni Internet Teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC