XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkMobil İçerik Geliştirme: Programlama Becerisi Gerektirmeyen Araçlar
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Özlem Ozan
Org: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ozlemozan_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)05337133457
Anahtar Kelimelermobil öğrenme, mobil içerik, mobil içerik geliştirme, mobil içerik yayınlama
ÖzetGerek dünya gerekse Türkiye?deki eğilimler göz önüne alındığında eğitim öğretim için gelecek mecra mobil platformlar ve mobil uygulamalar olacaktır. Bu bağlamda Türkiye?de Fatih projesiyle ilk adım atılmıştır. Bilindiği üzere Fatih projesi ve e-Dönüşüm Türkiye kapsamında her öğretmene ve her öğrenciye tablet bilgisayar verilecektir. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 600,000 öğretmenin mobil teolojileri diğer bir ifadeyle tablet bilgisayarları kullanmaya başlamasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda nitelikli mobil eğitim içeriği bağlamında büyük bir açık oluşacaktır. Hâlihazırda mobil cihazlar dünya genelinde öğrenme süreçlerinde kullanılmaya başlandıysa da henüz mobil öğrenmenin nasıl tasarlanması ve sunulması gerektiğine dair ortak söylemler oluşum aşamasındadır. Alanyazında mobil öğrenmeye dair çeşitli tanımlar bulunmaktadır. İlk yapılan tanımlardan biri Quinn?e (2000) aittir ve avuç içi cihazların öğrenme için kullanılması şeklindedir. O zamandan bugüne kadar mobil öğrenmenin tanımının neleri kapsaması gerektiği yönündeki tartışmalar devam etmiştir continued (Laouris & Eteokleous, 2005; Sharples, Taylor, & Vavoula, 2007; Traxler, 2005). İlk yapılan tanımlar cihazların dolaşabilirliğine vurgu yaparken günümüzdeki tanımlar daha çok öğrenenin hareketliliği ve dolaşabilirliğine vurgu yapmaktadır (Cochrane, 2010). Hangi noktada durursak duralım gerçek şu ki gerek teknoloji gerekse öğrenen özellikleri kabuk değiştirmektedir. Mobil uygulama ve içerik geliştirme süreçleri mobil teknolojilerin doğaları gereği bilgisayar ortamındaki geliştirme süreçlerinden farklıdır, aynı şeklide dolaşım halinde olan öğrenenler için de farklı yaklaşımlar gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı, programlama becerisi gerektirmeyen mobil içerik geliştirme ve yayınlama araçlarını paylaşmaktır. Çalışmada, mobil öğrenme tasarımı ve mobil öğrenme içeriklerinin nasıl olması gerektiğine kısaca yer verilecek, ardından temel BT becerileriyle bir mobil öğrenme içeriğinin nasıl geliştirilip yayınlanacağı üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda şuanda popüler olan Creative Book Builder, TouchAppCreator, EduCreation, Explain Everything, inkling, iBook Author ve ibuildapp uygulamalarıyla içerik oluşturma süreçleri ve örnekleri paylaşılacaktır. Çalışmada alanyazın taraması yönteminden ve yazarın alandaki deneyimlerinden faydalanılmıştır. Çalışmanın, mobil öğrenme içeriği geliştirmek isteyen ancak programlama bilgisi olamayan ya da programlama bilgisi olup kısıtlı zamanı olan araştırmacı ve geliştiricilere katkı sağlayacağı ön görülmektedir.
Başlıklar Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC