XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTeknolojik Pazarlama Üzerine Bir İnceleme
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mücahit Gündebahar
Org: Kuveyt Türk Katılım Bankası
Country: TR
E-mail: mucahitg_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Merve Can Kuş Khalilov
Org: Kuveyt Türk Katılım Bankası
Country: TR
E-mail: mervecankus_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)05332244879
Anahtar KelimelerTeknoloji, Teknolojik Pazarlama, Mobilite, Dijital Pazarlama.
ÖzetBu çalışma teknoloji, teknoloji pazarlaması ve yöntemleri hakkında bilgiler içermektedir. Teknoloji, günlük hayatımızın her alanında, tüm yaş gruplarını etkilemekte ve her geçen gün hayatımızdaki yerini ve önemini arttırmaktadır. Mobil teknolojilerin ve internet servis altyapılarının gelişmesi ve uygun fiyatlı olması ile birlikte artık zaman ve yer kısıtlarına bağlı kalmadan teknolojiden ve beraberinde getirdiği yeniliklerden faydalanmak mümkün olmaktadır. Sosyal medyanın ve paylaşım ağlarının ortaya çıkışı ve her geçen gün kapsama alanlarının artmasıyla birlikte toplumların teknoloji bağımlılığı artmış ve insanlar arasında her konuda çok yönlü veri aktarımı ve paylaşımı imkânı ortaya çıkmıştır. Bunun neticesinde de ?Dijital Pazarlama? kavramı kendine yer bulmuştur. Teknoloji hedef kitleye ulaşmada vazgeçilmez bir unsurdur. Teknolojik pazarlama teknoloji kullanılarak markaların reklamı, pazarlanması ve teknolojinin sosyal amaçlar için pazarlanması anlamlarını taşımaktadır. Ayrıca teknoloji, her konu üzerinden yapılan pazarlamanın etki çapını arttırmaktadır. Bu çalışmada teknolojik pazarlamanın aşamaları, çeşitleri, önemi ve sağladığı avantajlar incelenerek bankacılık açısından uygulama imkanlarına değinilmektedir.
Başlıklar Yeni Medya
Arttırılmış Gerçeklik (Augmneted Reality)
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-İş, M-İş, Yeni Ekonomi, İnternet Ekonomisi
Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet
Internet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Sosyal Ağlar ve İş Dünyası
Veri Madenciliği
Web2.0 ve Sosyal Ağlar
Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC