XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÖğrenme ve Öğretmenin Genişletilmiş Gerçeklik ile Zenginleştirilmesi: OptikAR Uygulaması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Yasin ÖZARSLAN
Org: Eskisehir Osmangazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ozarslan_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)ozarslan_AT_ogu.edu.tr
Anahtar KelimelerGenişletilmiş Gerçeklik,Augmented Reality, OptikAR, Öğrenen İçerik Etkileşimi.
ÖzetOptikAR, temel geometrik deneylerini zenginleştirerek etkileşimli bir biçimde sunan basit işaret esaslı genişletilmiş gerçeklik uygulamasıdır. Basit işaret esaslı genişletilmiş gerçeklik uygulaması bir kamera, bilgisayar ünitesi ve bir ekrandan oluşmaktadır. Kamera ile görüntünün alınıp üzerine sanal nesnelerin eklenmesiyle zenginleştirilen görüntü etkileşimlere uygun olarak ekrana yansıtılır. Işığın Yansıması ve Yansıma Kanunları, Düzlem Ayna ve Küresel Aynalarda Yansıma, Işığın Kırılması: Snell Kanunu, Tam Yansıma ve Sınır Açısı gibi Temel Geometrik Optik Deneyleri, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek adına genişletilmiş gerçeklik ile OptikAR uygulaması olarak tasarlanmıştır. Günümüzde başta bilişim, mekânsal uygulamalar, reklam ve eğlence sektöründe gelişme gösteren Genişletilmiş Gerçeklik eğitimde öncelikli olarak öğrenen içerik etkileşimine yeni bir boyut kazandırmaktadır. Öğrenen ve öğreticilerin gerçek dünyada çeşitli imkânsızlıklar sebebiyle ulaşamadıkları ya da somutlaştıramadıkları birçok etkinliği genişletilmiş gerçeklik uygulamalarıyla zenginleştirebilmeleri mümkün hale gelmektedir. Bu çalışma, öğrenme ve öğretme sürecinde bir materyalin genişletilmiş gerçeklik ile nasıl zenginleştirilebileceğini OptikAR uygulaması deneyimlerinden yola çıkarak aktarmaktadır.
Başlıklar Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Yeni Internet Teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC