XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde Uygulanabilirliği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Buket Kip Kayabaş
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bkip_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 2
Name: M. Emin Mutlu
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: memutlu_AT_anadolu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)buketkip_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerkitlesel açık çevrimiçin ders, açıköğretim, mooc
ÖzetAdından da anlaşılabileceği gibi kitlesel açık çevrimiçi dersler - KAÇD (Massive Open Online Courses - MOOCs) içeriklerin derse katılan herkese çevrimiçi olarak ulaştırıldığı bir modeldir. Bu derslerde katılımcılar KAÇD sunan kurumun öğrencisi olabileceği gibi internet erişimi olan herhangi biri de olabilir. Katılım için herhangi bir ücret ödemeyen öğrenciler, kurumun sahip olduğu öğrenme yönetim sisteminin yeterliliklerinden bağımsız olarak bu derslerde, videolar izleme, tartışma panolarında ya da sosyal medya platformlarında fikirlerini paylaşma yoluyla ders etkinliklerine katılabilir. Katılımcılar derslerden herhangi bir kredi ya da belge almamalarına, hatta çok sınırlı geribildirim (bazı uygulamalarda bulunmamaktadır) olanağına sahip olmalarına rağmen, öğrenme süreçlerine yaptıkları katılımlarla derse katılan diğer kişilerin de yararlanabileceği bir dinamik oluşturmaktadır. KAÇD, açık eğitsel kaynaklar (open educational resources) ve ?eğer ilişkili ağları birleştirirsek başarılı bir öğrenme gerçekleşir? düşüncesini savunan bağlayıcı öğrenme kuramından (connectivist learning theory) yola çıkılarak tasarlanmıştır. MOOC terimi, George Siemens ve Stephen Downes tarafından yürütülen CCK08 adlı açık çevrimiçi bir derse atfedilerek ilk kez Bryan Alexander ve Dave Cormier tarafından tanımlanmıştır. Connectivism and Connective Knowledge adlı ders, University of Manitoba?da kayıtlı öğrenim harcını ödeyen 24 öğrenci ile çevrimiçi ortamda herhangi bir ücret ödemeyen 2.200 kişiye sunulmuştur. Başlangıçta gönderi kaynaklarından (posted resources) oluşan KAÇD ilerleyen dönemlerde geliştirilerek öğrenme yönetim sistemleri ve açık web kaynaklarının birleşimi şeklinde tasarlanmıştır. Stanford Üniversitesi 2011 yılında 160.000 öğrencinin katıldığı yapay zeka kitlesel açık çevrimiçi dersiyle büyük bir çıkış yapmıştır. Bu yapay zeka dersinin ardından Daphne Koller ile Andrew Ng, Stanford teknoloji altyapısını kullanarak makine öğrenmesi ve veritabanı derslerinin sunulduğu Coursera?yı oluşturdu. Aynı yıl içerisinde MIT, kar amacı gütmeyen açık öğrenme platformu olan MITx?i yapılandırdı. MITx oluşumuna daha sonra Harward Üniversitesi de katıldı ve adı Edx olarak yenilendi. Ardından Edx?e University of California ve Berkeley Üniversiteleri de katıldı. Son olarak Edx?e, The University of Texas System, Wellesley College ve The Georgetown University de katıldı. Büyük öğrenci sayısına sahip olması ve benzer şekilde yüksek öğrenci-öğretmen oranı nedeniyle KAÇD?lar yüksek geribildirimi ve etkileşimi destekleyen öğretim tasarım süreçlerini gerektirmektedir. İki temel öğretim tasarımı yaklaşımı bulunmaktadır: 1) Grup işbirliği sağlayarak KAÇD ağı üzerinde kitle kaynaklı etkileşim ve geribildirim sağlama 2) Sistem üzerinde quizler ve sınavlar yoluyla nesnel çevrimiçi değerlendirme ile otomatik geribildirim sağlama Bağlayıcı yaklaşımı benimseyen KAÇD uygulamaları ilk maddede yer alan öğretim tasarım modeline göre yapılandırılmıştır. Öte yandan Coursera ya da Ucadicty gibi yayınlanan KAÇD?lar ikinci modele göre yapılandırılmıştır. Bu çalışma kapsamında yukarıda tanımlanan kitlesel açık çevrimiçi derslerin dünya üzerindeki farklı örnekleri incelenerek Anadolu Üniversitesi uzaktan öğretim sistemi kapsamında kullanılabilirliğine dair bir değerlendirme yapılacaktır.
Başlıklar Açık Kaynak Ders Araçları
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC