XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkDerslerde Öğretim Teknolojilerinin Kullanını ile İlgili ODTÜ Öğrencilerinin Beklentileri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nergis A. Gürel Köybaşı
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nergis_AT_metu.edu.tr

Yazar 2
Name: Kürşat Çağıltay
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: kursat_AT_metu.edu.tr

Yazar 3
Name: Rafet Çevik
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: rafetce_AT_metu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)nergisgurel_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerÖğretim Teknolojileri, Öğrenci Beklentileri, Yükseköğretimde Teknoloji Kullanımı
ÖzetÖğretim teknolojileri, yükseköğretim kalitesini ve öğrencilerin memnuniyetini arttırma hedeflerine ulaşmak için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Bu teknolojilerin kullanımı ile ilgili öğrenci beklentilerinin belirlenmesi, mevcut durumların iyileştirilmesi ve yatırımlara yön verilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin derslerde öğretim teknolojileri kullanımı ile ilgili beklentilerini, ODTÜ öğrenci örneklemi üzerinden belirlenmesidir. Araştırma bulgularına göre öğrenciler öğretim üyelerine ve ders kaynaklarına çevrimiçi araçlar ile ulaşmak istemekte ancak çevrimiçi eğitime sıcak bakmamaktadır. Ayrıca görsel-işitsel materyallerle desteklenen ve öğrencilerin aktif katılımlarının sağlanacağı öğretim yöntemlerinin derslerde kullanılmasının etkili eğitim ve öğretim için önemli olduğunun altı çizilmiştir.
Başlıklar E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC