XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkPlatform Bağımsız Kişisel Öğrenme Ortamlarının Tasarımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: İlker Kayabaş
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ikayabas_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 2
Name: M. Emin Mutlu
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: memutlu_AT_anadolu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)ilkerkayabas_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerkişisel öğrenme ortamları, bulut bilişim, platform bağımsız, açık kaynak
ÖzetKişisel öğrenme ortamları, öğrenenlerin kendi bireysel öğrenme süreçlerini yönetebilmelerine olanak sağlayan sistemlerdir. Kişisel öğrenme ortamları tamamen öğrenenin kendisi tarafından yapılandırılır ve yönetilir. Öğrenenlerin kullanım alanı açısından ele alındığında kişisel öğrenme ortamları, bilgi kaynaklarının takibinden yeni bilgi kaynaklarının keşfine, diğer öğrenenler ya da öğreticiler ile iletişim kurulmasından bireysel etkinliklerin planlanmasına kadar her türlü öğretimsel faaliyeti kapsamaktadır. Teknolojik olarak genellikle web 2.0 araçlarının sunduğu olanaklar çerçevesinde tanımlanan kişisel öğrenme ortamları: blog, wiki, rss okuyucuları, twitter ve facebook gibi teknolojilerin öğrenen merkezli entegrasyonunu ifade etmektedir. Etkili ve verimli bir kişisel öğrenme ortamının geliştirilmesinde kullanılan teknolojilerin birlikte çalışabilirliği çok önemli bir noktadır. Literatürde bu noktanın aydınlatılmasına yönelik pek çok çalışma bulunmaktadır. İlgili çalışmalar incelendiğinde kişisel öğrenme ortamlarının yönetimi ve takibi amacıyla web tabanlı başlangıç sayfası (startpage) yaklaşımın yaygın olarak tercih edildiği gözlenmektedir. Bu çalışma kapsamında bulut ortamını hedef alan platform bağımsız kişisel öğrenme ortamlarının tasarımına yönelik bir model geliştirilecektir. Model Google Chrome web tarayıcısı kapsamında tasarlanacaktır.
Başlıklar Açık Kaynak Ders Araçları
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC