XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTürkiye'de Yazılım Süreç Kalitesini İyileştirmek
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Kerem Kemaneci
Org: Türk Standardları Enstitüsü
Country: TR
E-mail: kkemaneci_AT_tse.org.tr
Diğer Yazar(lar)keremkemaneci_AT_gmail.com
Anahtar Kelimeleryazılım süreç kalitesi, türkiye'de bilişim sektörü, büyütme, karlılık, süreklilik, kalkınma
ÖzetImproving Quality of Software Processes in Turkey - Türkiye'de Yazılım Süreç Kalitesini İyileştirmek Türkiye'de büyümekte olan yazılım sektöründeki büyümeyi devamlı kılacak kalite politikalarının benimsenmesi. Ülke çapında yaygın bir kalite anlayışı getirecek CMMI ve SPICE gibi süreç geliştirme ve kurumsal olgunluk seviyesini yükseltmeye yarayacak standard modellerin kullanılması. Bu modellerin kullanılmasında yaşanabilecek zorluklar, faydalar ve beklentiler.
Başlıklar Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC