XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkMesleki Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Web Tabanlı Öğrenmeye Karşı Tutumları
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Erman Uzun
Org: ODTÜ
Country: TR
E-mail: euzun_AT_metu.edu.tr

Yazar 2
Name: M. Yasar Özden
Org: ODTÜ
Country: TR
E-mail: myozden_AT_metu.edu.tr

Yazar 3
Name: Ali Yıldırım
Org: ODTÜ
Country: TR
E-mail: aliy_AT_metu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)ermanuzun_AT_outlook.com
Anahtar KelimelerMesleki ve Teknik Eğitim, Web Tabanlı Öğrenme, Öğrenci Tutumları, Uzaktan Eğitim.
ÖzetTürkiye?de mesleki ve teknik eğitimin geçmişi 12. yy da Ahilik kurumuna kadar dayanmasına karşın, bugün halen daha bir türlü istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. Bu nedenle bu kurumların ve bu kurumlarda verilen derslerin teknolojik olanaklar ile desteklenmesi gerekmektedir. Fakat bu teknoloji entegrasyonu sürecinde öğrencilerin kullanılacak ortama karşı tutumları büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, bu çalışmada bir üniversiteden başka bir şehirde bulunan üniversiteye uzaktan web teknolojileri kullanılarak verilen ?Web Tasarımı? dersine katılan 32 öğrencinin web tabanlı öğrenmeye karşı olan tutumları araştırılmıştır. Bunun için 28 maddelik 5?li likert tipi ?Web Tabanlı Öğrenmeye Karşı Öğrenci Tutum Ölçeği? uygulanmıştır. Bu ölçek ?Web Tabanlı Öğrenmenin Etkililiği Boyutu? ve ?Web tabanlı Öğretime Karşı Direnme Boyutu? olmak üzere iki faktörden oluşmaktadır. Yapılan analiz sonucunda öğrencilerin web tabanlı öğrenmeye karşı tutumlarına yönelik skorlarının ortalaması 3,19 çıkmıştır. Web tabanlı öğrenmenin etkililiği boyutunun ortalaması 3,26 iken direnme boyutunun ortalaması 2,88 çıkmıştır. Bu nitel veriler daha sonra 6 öğrenci ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen bulgular ile desteklenmiştir. Bu anlamda öğrencilerin web tabanlı öğrenmeye karşı olan tutumları kararsızım seviyesinde kalmıştır fakat bunun nedeni yapılan görüşmeler ile irdelendiğinde öğrencilerin sınırlı bilgisayar kullanım becerileri ve internet erişim olanakları katılımcıları web tabanlı öğrenmeye karşı tutumlarını etkilediği ortaya çıkmıştır.
Başlıklar E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC