XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkProgram Değerlendirme Modelleri Işığında Eğitsel Yazılımlar Üzerine Bir İnceleme
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hatice YILDIZ
Org: MEB
Country: TR
E-mail: hatyil05_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Mustafa Sarıtepeci
Org: MEB
Country: TR
E-mail: mustafasaritepeci_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)hatyil05_AT_hacettepe.edu.tr
Anahtar KelimelerProgram değerlendirme, eğitsel yazılımlar, Vitamin yazılımı.
ÖzetBu araştırmada, eğitim ortamları için oluşturulan eğitsel yazılımların nasıl olması gerektiğini belirleyerek konu ile ilgili var olan yazılımların bu özellikler kapsamında mevcut durumunun program değerlendirme yaklaşımları aracılığıyla incelenerek ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla yapılan çalışmalar incelenerek örnek oluşturacak ortamlar program değerlendirme modelleri de göz önünde tutularak irdelenmiştir. Çalışma iki aşamadan oluşmuştur. İlk aşamada eğitsel yazılımların nasıl olması gerektiği ile ilgili kaynaklar taranmıştır. Sonra var olan ortamlar program değerlendirme modelleri de dikkate alınarak incelenmiştir. Yazılımların özellikleri, program değerlendirme yaklaşımının özelliklerine ilişkin araştırma sonuçlarına odaklanılarak örnek ortamlar ile ilişkilendirilmiştir.
Başlıklar E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC