XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkMünazaraların Twitter'da etkisinin araştırılması
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ahmet Yıldırım
Org: Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Country: TR
E-mail: ahmet.yil_AT_boun.edu.tr

Yazar 2
Name: Suzan Üsküdarlı
Org: Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Country: TR
E-mail: suzan.uskudarli_AT_boun.edu.tr
Diğer Yazar(lar)me_AT_ahmetyildirim.com.tr
Anahtar KelimelerSosyal ağlar, Twitter, Veri Çıkarma
ÖzetSosyal medya ve sosyal medyada kısa mesajların yaygın olarak kullanılmaya başlamasının ardından, bu kısa mesajların içerdiği bilginin nasıl anlaşılabileceğinin araştırılması da önemli olmaya başladı. Artık araştırma kurumları ve şirketler bu bilgileri analiz ederek anlam çıkarmaya çalışıyorlar. Bu bildiri, münazaraları, örnek olarak da Amerika Birleşik Devletleri 2012 seçimlerinde yapılan başkan ve başkan yardımcısı münazaralarının, dünyadaki en büyük kısa mesaj paylaşım sistemi olan Twitter üzerinde nasıl etki bulduğunu göstermektedir. Bu bildiri kapsamında bu münazaralardan başkan yardımcılığı münazarası gösterileccektir. Bu amaçla Twitter Programcı Arayüzü (Twitter API) sorgulanmış, münazara boyunca ilgili veriler indirilmiş ve münazaranın yazılı hali web üzerinden toplanmıştır. Bu verilerin bazı istatistiksel özellikleri gösterilmekte, sonraki araştırma hedefleri hakkında bilgi verilmektedir.
Başlıklar Web2.0 ve Sosyal Ağlar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC