XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAfet Sonrası Kaynakların Yönetimi
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Volkan UYGUN
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: volkan.uygun_AT_boun.edu.tr

Yazar 2
Name: H. Birkan YILMAZ
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: birkan.yilmaz_AT_boun.edu.tr

Yazar 3
Name: Tuna Tuğcu
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: tugcu_AT_boun.edu.tr
Diğer Yazar(lar)volkanuygun1_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerAfet Yönetimi; Kaynak Yönetimi
ÖzetBir afet durumunda, kaynakların etkin bir şekilde organize edilmesi önem taşımaktadır. Genel olarak, kaynaklar ve afetzedeler arasında bir koordinasyon gerekmektedir. Bunun asıl nedeni afet durumunda ortaya çıkacak ihtiyaçların homojen olarak dağılmaması ve dedikoduların afetzedeleri olumsuz etkilemesidir. Geliştirdiğimiz sistem sayesinde bu karşılaşılan zorluklar daha rahatlıkla aşılabilecektir. Amaç, afetzedelerden gelen ihtiyaç ile devletin ve sivil toplum kuruluşlarının sağladığı kaynakları en iyi şekilde eşleştiren bir yapı oluşturmak ve kaynakların verimli kullanımını sağlarken ihtiyaçları en hızlı ve etkin şekilde karşılayabilmektir. Önerilen sistemde cep telefonu sistemlerinin afetten zarar görmediği veya görse de hızla onarılarak yeniden devreye sokulduğu (örneğin mobil baz istasyonları ile) varsayılmaktadır.
Başlıklar Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
Mekansal Bilişim
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC