XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAvrupa Birliği Araştırmacıları İçin Açık Erişimli ve Katılımcı Bir Altyapı: OpenAIRE+
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Gültekin Gürdal
Org: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Country: TR
E-mail: gultekingurdal_AT_iyte.edu.tr

Yazar 2
Name: Ata Türkfidanı
Org: Yaşar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ata.turkfidani_AT_yasar.edu.tr

Yazar 3
Name: Dr. Burcu Keten
Org: Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bketen_AT_metu.edu.tr

Yazar 4
Name: İlkay Holt
Org: Özyeğin Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ilkay.holt_AT_ozyegin.edu.tr

Yazar 5
Name: Sönmez Çelik
Org: Doğus Üniversitesi
Country: TR
E-mail: scelik_AT_dogus.edu.tr
Diğer Yazar(lar)gultekin.gurdal_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerAçık Erişim, Kurumsal Arşivler, Açık Erişim Politikaları, Araştırma Kurumları İçin OpenAIRE Kılavuzu, OpenAIREplus Projesi
ÖzetAvrupa birliği rekabetçi bilimsel araştırmalar için kendi fonları ile desteklediği projelere ait akademik çıktıların tüm dünyaya açık erişimli olarak sunulmasını hedeflemektedir. Bu sonuçlarının diğer araştırmalara kaynak olacak biçimde etkili kullanımı bilimsel iletişimin gereğidir. Bilimsel iletişimi kısaca, bilim insanları tarafından üretilen bilginin çeşitli yollarla paylaşımına imkân veren bir alt yapı, bir bilimsel bilgi ağı olarak tanımlamak mümkündür. Günümüzde, kamu kaynaklarıyla desteklenen araştırmalardan üretilen bilimsel yayınların ücretsiz olarak herkesin erişimine açılması, açık erişimli olarak yayımlanması, yoğun bir biçimde tartışılmaktadır. Araştırmacılar; çalışmalarını, bunlar sonucunda elde ettikleri veri setlerini açık erişimle paylaştıklarında atıf sayıları, uluslararası ve disiplinlerarası ortaklı araştırmaların sayıları artmakta, bunun bir sonucu olarak da araştırma döngüsü hızlanmaktadır. Bu bildiride AB Projeleri?nin çıktılarına ait makale ve veri setlerinin kamu ile açık erişim yoluyla paylaşılacağı bir platform olarak kurulan ve desteklenen, Türkiye?den İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesi tarafından ortak olunan OpenAIREplus Projesinin teknik altyapısı ve ulusal yardım masası ile ilgili bilgi sunulmaya çalışılacaktır.
Başlıklar Açık Erişim, Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü
Açık Kaynak Ders Araçları
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC