XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkVeri Madenciliği
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Eda Coşlu
Org: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Zeliha Tolunay UTİYO
Country: TR
E-mail: edacoslu_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)eda.coslu_AT_gmail.com
Anahtar Kelimeler
ÖzetBüyük miktardaki veriler içerisinden önemli olanlarını bulup çıkarmaya Veri Madenciliği denir. Veriler üzerinde çözümlemeler yapmak amacıyla ve veriyi çözümleyip bilgiye ulaşabilmek için veri madenciliği yöntemi ortaya çıkmıştır. Veri madenciliği bir sorgulama işlemi veya istatistik programlarıyla yapılmış bir çalışma değildir. Veri madenciliği milyarlarca veri ve çok fazla değişken ile ilgilenir. Veri sayısı çok olduğu için bazı özel analiz algoritmaları geliştirilmiştir. Veri temizleme, Veri bütünleştirme, Veri indirgeme, Veri dönüştürme, Veri madenciliği algoritmasını uygulama, Sonuçları sunum ve değerlendirme süreçlerinden oluşur. Veri madenciliği yöntemleri ise sınıflandırma, kümeleme ve birliktelik kuralları olmak üzere gruplandırılabilir. Sınıflandırma: Sınıflandırma veri madenciliğinin en çok kullanıldığı alandır. Var olan veri tabanının bir kısmı eğitim olarak kullanılarak sınıflandırma kuralları oluşturulur. Bu kurallar yardımıyla yeni bir durum ortaya çıktığında nasıl karar verileceği belirlenir. Kümeleme: Verilerin kendi aralarındaki benzerliklerin göz önüne alınarak gruplandırılması işlemidir ve kümeleme yöntemlerinin çoğu veri arasındaki uzaklıkları kullanır. Hiyerarşik Kümeleme yöntemleri en yakın komşu algoritması ve en uzak komşu algoritmasıdır. Hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemleri arasında k-ortalamalar yöntemi sayılabilir. Birliktelik Kuralları: Veri tabanı içinde yer alan kayıtların birbiriyle olan ilişkilerini inceleyerek, hangi olayların eş zamanlı olarak birlikte gerçekleşebileceklerini ortaya koymaya çalışan veri madenciliği yöntemleridir. Özellikle pazarlama alanında uygulanmaktadır (Pazar sepet analizleri). Bu yöntemler birlikte olma kurallarını belirli olasılıklarla ortaya koyar. Veri madenciliği uygulamalarında alt yapı gereksinimi veri ambarı sayesinde sağlanır. Veri ambarı: Verilerin boyutlarından dolayı klasik veritabanı yöntemiyle işlenmesinin olanaksız olduğu durumlar için geliştirilmiştir.Veri ambarları, verilerin üzerine yazmaya ve verilerde değişiklik yapmak için değil sadece okumaya yönelik olarak oluşturulmaktadır. Bu nedenle veri ambarında veriler, analiz yapmayı kolaylaştıran bir formatta tutulmaktadır. Burada analiz; sorgular, raporlar, karar destek sistemleri veya istatistikî hesapları kapsamaktadır. Veri madenciliği, özel ve kamu sektörü kuruluşlarında birçok şekilde kullanılabilmektedir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir: ? Bir süpermarket müşterilerinin satın alma eğilimlerini irdeleyerek, promosyonlarını belli müşterilere yönlendirmesi, aynı kaynakla daha çok satış gerçekleştirmesine yardımcı olabilir. Büyük bir süpermarketin en basit fatura kayıtları incelendiğinde, tıraş bıçağı alan müşterilerin %56?sının kalem pilde aldığı ortaya çıkmıştır, buna dayanarak firma , tıraş bıçağı ve kalem pil reyonlarını bir araya getirmek suretiyle kalem pil satışlarını %14 arttırmıştır. Ürünler ve satışları arasındaki bu ilişkilerin belirlenmesiyle satış stratejileri değiştirilip kazancın arttırılması mümkündür. ? Bankalar kredi kararlarında kredi isteyenlerin özelliklerini ve davranışlarını irdeleyerek batık kredi oranını azaltabilir. ? Havayolları sürekli müşterilerinin davranış biçimlerini irdeleyerek daha etkin fiyatlandırma ile kârlılıklarını artırabilirler. ? Bir telefon şirketi müşteri davranışlarından öğrendikleri ile yeni hizmetler geliştirerek, müşteri bağlılığını ve kârlılığını artırabilir. ? Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi, şirketler için risk modelleri kurarak vergi incelemelerini daha etkin yönlendirip, vergi kaçaklarını azaltabilir. ? Hastaların teşhis ve tedavi maliyetleri irdelenerek hastalık riskinin ilk aşamada tespiti, kontrolü ve kaynak planlama açısından faydalı olur.
Başlıklar Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC