XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkODTÜ Açık Ders Malzemeleri Etkililik Araştırması
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ömer Faruk İSLİM
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: islim_AT_metu.edu.tr

Yazar 2
Name: Kurşat ÇAĞILTAY
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: kursat_AT_metu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)03122107525
Anahtar KelimelerAçık Ders Malzemeleri, OpenCourseWare
ÖzetTeknoloji alanında yaşanan gelişmeler hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da değişimlere yol açmaktadır. Bu değişimlerden bir tanesi de basılı materyallerden çevrimiçi materyallere geçilmesidir. Pek çok eğitim kurum ve kuruluşu hem öğrencilerine hem de eğitimcilerine yardımcı olacak çevrimiçi çözüm arayışı içerisindedirler. Üretilen çözüm önerilerinin en önemlilerinden biri MIT tarafından geliştirilen ve 2002 yılında kullanıma açılan Açık Ders Malzemeleri (OpenCourseWare) sistemidir. MIT tarafından başlatılan bu çalışma zaman içerisinde dünya geneline yayılmış ve pek çok kurum ve kuruluş tarafından örnek alınmıştır. Yapılan bu çalışmada ODTÜ Açık Ders Malzemeleri sistemi adıyla 2008 yılından bu yana kullanılmakta olan sistemin etkililiği araştırılmış ve sonuçlar ortaya koyulmuştur.
Başlıklar Açık Kaynak Ders Araçları
Ulusal, Kurumsal ve Kampus Ağları
Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC