XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkMulti Kanallı Mikro Denetleyici Kullanarak Nem ve Sıcaklık Ölçümü için bir PC Uygulaması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: MEHMET UÇKUN
Org: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: muckun_AT_balikesir.edu.tr

Yazar 2
Name: MEHMET BAYIRLI
Org: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: mbayirli_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)mbayirli_AT_hotmail.com
Anahtar Kelimeler16F628A, Mikro Denetleyici, Programlama, Sıcaklık ve Nem
ÖzetBu günün gelişmiş dünyasında mikro denetleyiciler, fiziksel niceliklerin ölçülmesi ve ölçüm değerleri üzerinde farklı işlem yapılabilmesini kolaylaştıran araçlar olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Mikro-çiplerin ifade edilen özelliklere sahip olmasında, onların amaca uygun üretilebilmeleri, gömülü sisteme dönüştürülebilmeleri, piyasadan kolayca temin edilebilmeleri ve bit üzerinden programlanabilmeleri gibi özelliklerin önemli rol oynar. Bu çalışma esas olarak sıcaklık ve nemi algılayan elemanların çıkış kodlarını yazılı olarak sunması itibarıyla geçmiş çalışmalardan ayrılır. Üretilen cihaz ile sıcaklık ve nem güvenilir değerde ölçülebilmektedir. Çok noktalı, eş zamanlı sıcaklık ve nem ölçme cihazı tarım, farklı ortamları iklimlendirme kontrollerinde kullanılabilir.
Başlıklar Gömülü Sistemler
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC