XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKurum Kültürünün Kurumsal Bilgi Sistemlerine Etkisinin Değerlendirilmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Özgür Külcü
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ozgurkulcu_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)kulcu_AT_hacettepe.edu.tr
Anahtar KelimelerKurum kültürü, kurumsal bilgi, açık bilgi, kapalı bilgi, kültürel bilgi
ÖzetKurumsal iş süreçlerinin yürütülmesinde temel kaynak olan bilgi açık (explicit), kapalı (tacit) ve kültürel olmak üzere üç başlık altında tanımlanmaktadır. Bu çerçevede kurum kültürü yapılandırılmamış önceden tanımlanmamış bir anlaşma ve iletişim ortamı yaratmakta, çalışmaların başarısını etkileyebilecek düzeyde idari kararları etkileyebilmektedir. Çalışmada kurum kültürü ile ilişkili biçimde oluşan iklimin kurumsal bilgi sistemlerine etkisi rasgele örneklem olarak seçilen 116 kurum örneğinde 13 değişken üzerinden değerlendirilmektedir.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-kültür, sayısal bölünme, KİEM, icafe
E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC