XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkVeri Madenciliğinde Kayıp Veriler İçin Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Evren SEZGİN
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: esezgin_AT_akdeniz.edu.tr

Yazar 2
Name: Yüksel Çelik
Org: Karamanoğlu Mehmet BEY Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ycelik_AT_kmu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)esezgin70_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerVeri Madenciliği, Kayıp Veri, Algoritmalar
ÖzetAraştırmalarda iki boyutlu veri setleri oluşturulurken veri değerleri çok önem arz etmektedir. Bazen bu veri setlerinde eksik değerler olması araştırmayı oldukça etkileyebilir. Bu sorundan doğabilecek hata toleransını azaltabilmek için bir çok yöntem geliştirilmiştir. En basit olarak kayıp veri olan kayıtı yok saymak bulunabilecek çözümlerden birisidir. Ancak kayıp verilerin çok olduğu bir sette bu yöntem hata oranını oldukça yükseltir. Bu yöntemin yerine kayıp veriyi; Regresyon ile belirleme, Hot/Cold Deck ile Belirleme, Beklenti Maksimizasyonu, Son Gözlemi İleri Taşıma, Çoklu Atama, Karar Ağacı, Naive Bayes gibi yöntemler kullanılabilir. Bu çalışmada bu yöntemlerin Avantaj ve Dezavantajları karşılaştırılmış, veri setleri üzerinde denemeler yapılarak, yöntemlerin verimliliği ölçülmüştür.
Başlıklar Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC